Až do 13. května 2021 je možné zasílat názory a zpětnou vazbu na Pakt pro výzkum a inovace v Evropě (Pact for Research and…

V dubnu 2021 zřídila Evropská komise nové znalostní centrum pro pozorování Země, tzv. The Knowledge Centre on Earth Observation…

Dne 23. dubna otevřela Evropská komise výzvu k podávání žádostí o ceny Nového Evropského Bauhausu, stalo se tak během online…

Dne 16. dubna 2021 zveřejnilo znalostní a inovační společenství EIT Urban Mobility svoji strategickou agendu na období 2021−2027…

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila první statistiky k výzvě ERC Starting grant (Stg) s termínem uzávěrky 12. dubna 2021. K…

Erasmus+ Sport podpoří místní projekty. Chce zvýšit povědomí o roli sportu v sociální inkluzi, rovnoprávnosti a životním stylu.

Do projektu hledáme celkem 16 základních škol, které se ho budou účastnit ve školním roce 2021/2022.

Úspěšného a inspirativního kurzu se zúčastnilo celkem 124 učitelů pocházejících z 31 evropských zemí.

Královská akademie zámořských věd (Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, ARSOM) každoročně vyhlašuje soutěž na dvě až tři…

Zapojte se do debaty o podobě mikrokreditů pro celoživotní učení a zaměstnatelnost. Konzultace je otevřena do 13. července 2021.