STUDY IN je platinovým partnerem konference EAIE

JT, DZS

Study in Czechia

Partnerství pomůže zviditelnit Českou republiku jako atraktivní destinaci pro vysokoškolské studium a vzdělávací výměny.

Study in the Czech Republic je platinovým partnerem největšího evropského odborného fóra zaměřeného na mezinárodní vysokoškolské vzdělávání, konference Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE)EAIE Community Exchange se koná online ve dnech 28. září až 1. října 2021.

Partnerství pomůže zviditelnit Českou republiku jako atraktivní destinaci pro vysokoškolské studium a vzdělávací výměny a zároveň mezinárodní komunitě profesionálů v oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání představí nové logo Study in the Czech Republic. Partnerství totiž zahrnuje např. uvedení loga na domovské stránce konference, úvodních a závěrečných slidech dvaceti příspěvků, propagačních e-mailech a newsletteru či zmínce na sociálních sítích a během ranních souhrnů dne.

Organizace EAIE založená v roce 1989 je členskou organizací pracovníků a expertů v oblasti internacionalizace vysokého školství. Je platformou pro sdílení expertízy, dobré praxi a nových myšlenek v tomto sektoru a tím podporuje profesní rozvoj nejen svých členů.

EAIE 2021