Iniciativa Study in  the  Czech Republic (STUDY IN) propaguje české vysoké školství  v  zahraničí a podporuje internacionalizaci českých vysokých škol.

Cíl iniciativy:

Cílem je představit zahraničním uchazečům o studium možnosti  vysokoškolského studia v České republice. Pracujeme aktivně se zahraničními  absolventy a ambasadory  a podporujeme české vysoké školy v mezinárodních aktivitách.  

Hlavní činnosti:

  • Propagace studia v České republice na sociálních sítích
  • Účast na zahraničních veletrzích vysokoškolského vzdělávání 
  • Příprava a distribuce informačních materiálů, webinářů a prezentací
  • Program Czech Republic Alumni pro všechny zahraniční absolventy českých vysokých škol 
  • Spolupráce s českými zastupitelskými úřady a Českými centry v zahraničí  
  • Zprostředkovávání nabídek ke spolupráci a organizace networkingových akcí k navazování partnerství vysokých škol se zahraničními subjekty 
  • Rozvoj odborných kompetencí pracovníků vysokých škol a informační servis v oblasti mezinárodní spolupráce a mezinárodního marketingu
  • Spolupráce s vysokými školami v rámci pracovní skupiny a kontaktní sítě STUDY IN  

Komu je STUDY IN určeno?

  • Žáci a studenti

  • Odborníci ve vzdělávání