Iniciativa Study in  the  Czech Republic (STUDY IN) propaguje české vysoké školství  v  zahraničí a podporuje internacionalizaci českých vysokých škol.

Cíl iniciativy:

Cílem je představit zahraničním uchazečům o studium možnosti  vysokoškolského studia v České republice. Pracujeme aktivně se zahraničními  absolventy a ambasadory  a podporujeme české vysoké školy v mezinárodních aktivitách.  

Hlavní činnosti:

 • Propagace studia v České republice na sociálních sítích
 • Účast na zahraničních veletrzích vysokoškolského vzdělávání 
 • Příprava a distribuce informačních materiálů, webinářů a prezentací
 • Program Czech Republic Alumni pro všechny zahraniční absolventy českých vysokých škol 
 • Spolupráce s českými zastupitelskými úřady a Českými centry v zahraničí  
 • Zprostředkovávání nabídek ke spolupráci a organizace networkingových akcí k navazování partnerství vysokých škol se zahraničními subjekty 
 • Rozvoj odborných kompetencí pracovníků vysokých škol a informační servis v oblasti mezinárodní spolupráce a mezinárodního marketingu
 • Spolupráce s vysokými školami v rámci pracovní skupiny a kontaktní sítě STUDY IN  

Komu je STUDY IN určeno?

 • Žáci a studenti

 • Odborníci ve vzdělávání

Jsem zahraniční student

 • … a ucházím se o studium  v ČR

  Pro zájemce o studium  na české vysoké škole  nabízíme na webu  www.studyin.cz

  • Komplexní přehled českých vysokých škol 
  • Interaktivní studijní portál s nabídkou více jak 1000 vysokoškolských studijních programů v angličtině a dalších jazycích
  • Informace o vysokoškolském systému, vízovém a přijímacím procesu  
  • Přehled stipendijních možností
  • Možnost kontaktovat zástupce STUDY IN či studentského ambasadora z jejich země či regionu  
  • Zkušenosti současných zahraničních studentů prostřednictvím studentského blogu

V průběhu roku STUDY IN organizuje český stánek na zahraničních studentských veletrzích a virtuálních akcích, webináře či Facebook live  events. Aktuální akce naleznete  zde.

Jsem zahraniční student

Zahraniční uchazeči dále najdou STUDY IN na sociálních sítích  Facebook , Instagram a  Youtube, funguje i přímo Facebooková skupina  Study in the Czech Republic – Official Group, ve které mohou uchazeči diskutovat se současnými zahraničními studenty.    

Jsem absolvent

Studenti se mohou již během studia zapojit do programu  Czech Republic  Alumni, jehož cílem je sdružovat a podporovat zahraniční studenty a absolventy, kteří studují či studovali na českých vysokých školách a rozvíjet tak jejich vztah s Českou republikou. Registrace do programu je dostupná zde

V rámci tohoto absolventského programu mj. nabízíme:

 • propojení absolventů v profesionální LinkedIn skupině 

 • účast na akcích pořádaných STUDY IN a jejími partnery 

Více o službách, benefitech a registraci do programu najdete na stránkách STUDY IN.

Jsem zástupce vysoké školy

Vysokým školám, které chtějí rozvíjet mezinárodní spolupráci, nabízíme následující aktivity:

 1. Prezentace na společném stánku

  STUDY IN stánek na profesionálních a studentských  zahraničních veletrzích a přidružených networkingových akcích. 

  • Prohlédněte si fotogalerii z proběhlých veletrhů.
 2. Propagace vysokých škol probíhá:

  na našem webu

  na sociálních sítích  

  • publikace příspěvků na  Facebooku

  • sdílení videí na Sdílení videí naYouTube

  • zveřejňování fotografií na Instagramu

  v informačních materiálech a publikacích  

  na virtuálních akcích  

  • webináře  

  • virtuální veletrhy  

  • kampaně na sociálních sítích  

 3. Kontaktní síť a pracovní skupina STUDY IN  s cílem:

  • prohloubení dosavadní spolupráce v oblasti propagace vysokého školství  

  • vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností a posílení zájmu o studium na českých vysokých školách 

  Kromě zástupců zahraničních oddělení vysokých škol, jsou členy sítě i zástupci některých zastupitelských úřadů a Českých center. Pracovní skupina je zastoupena menším počtem zástupců kontaktní sítě. 

   

 4. Pořádání seminářů se zahraničními experty: 

  EAIE In House Training

  • Integrace vztahů s absolventy do institucionální strategie (v plánu na 2020)

  • Nábor studentů prostřednictvím agentů (2019)

  • Základy vypracování strategického internacionalizačního plánu (2018)

  • Internacionalizace doma (2018)

  Semináře doplňující účast na zahraničních veletrzích  

 5. Monitoring internacionalizace  

  Dlouhodobý projekt MŠMT je od roku 2018  vykonávaný Domem zahraniční spolupráce. Jeho cílem je nabídnout českým vysokým školám účinný nástroj, který hodnotí a analyzuje  jejich  internacionalizační procesy. 

  Výsledek  monitoringu, který provádí odborná komise zahraničních expertů, nabízí doporučení pro zapojené vysoké školy, jak zlepšit své internacionalizační aktivity a formulovat akční plán pro dosažení cílů.    

Odebírejte newsletter

Každý měsíc připravujeme newsletter, který obsahuje různé nabídky z oblasti mezinárodního vzdělávání, včetně nabídek účasti na zahraničních vzdělávacích veletrzích, konferencích a workshopech.

Pokud máte zájem náš newsletter odebírat, registrujte se, prosím.