CZELO obnovilo tradici Science Café debatou o duševním zdraví

CZELO

Diskuze s Tomášem Rektorem o duševním zdraví v kontextu pandemie přilákala přes 60 účastníků. Akce se konala 22. září v Bruselu.

Science Café je diskuzní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti, kteří mají možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je z dané oblasti zajímá. 22. září uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu, Českým centrem v Bruselu a Zastoupení hlavního města Prahy při EU první letošní debatu ve fyzickém formátu. Pozvání přijal přední český psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor, zakladatel a vedoucí firmy Terapie.Info, s.r.o. 

Pandemie a návrat k „novému“ normálu

Tématem říjnové debaty bylo duševní zdraví v kontextu pandemie COVID-19. Ta měla kromě negativních dopadů na fyzické zdraví vliv i na náš duševní stav. Byli jsme nuceni k izolaci, což vedlo k tomu, že čím dám tím více lidí zažívalo různé psychické obtíže jako například pocity bezmoci, smutku, úzkosti a deprese. Díky rostoucí proočkovanosti populace postupně přecházíme do „nového“ normálu, což pro mnohé znamená návrat do kanceláře. Právě návrat do společnosti může přinést zvýšenou úzkost a obavy z onemocnění nebo z opětovného zvykání si na „život jako před pandemií“. Tomáš Rektor hned v úvodu zmínil, že pokud nás pandemie něco naučila, tak vážit si osobních vztahů.   

SC Rektor 2

Kromě tipů, jak se přizpůsobit novému normálu, se diskuze zaměřila na to, jak nás poznamenal lockdown a jak pandemie změnila vnímání konceptu smrti. Dle Tomáše Rektora byla pro naše duševní zdraví nejtěžší třetí vlna lockdownu, kdy nás kromě pandemie negativně poznamenalo i nepřiznivé počasí. Publikum dále zajímal rozdíl v dopadu pandemie na jednotlivé generace, negativní vlivy na děti v souvislosti s přechodem na domácí výuku, nové rutiny a pracovní návyky, které s sebou pandemie přinesla či vliv počítačových her na psychiku jednotlivců. 

Kdo je Tomáš Rektor 

Tomáš Rektor absolvoval lékařskou fakultu a má výcvik v hlubinné psychoterapii. Pracoval na psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno (2000–2002), dále v psychiatrické léčebně Jihlava (2002–2003) a Studentském zdravotním ústavu v Praze (2004–2005). V letech 2004–2010 spolupracoval s o.s. Sananim. Pracoval jako lékař v substitučních programech pro závislé na opiátech, dojížděl do terapeutických komunit Karlov a Němčice. Spolupracoval také se Správou uprchlických zařízení ministerstva vnitra (2006–2010) a jako psychiatr dojížděl do několika uprchlických táborů a podobných zařízení. Od roku 2005 má soukromou praxi, vede malý tým psychiatrů a psychologů.

SC Rektor 3