Nový Evropský úřad podpoří výzkum a inovace pro vývoj nových lékařských protiopatření

CZELO

V návaznosti na projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen o stavu Unie ze dne 15. září 2021 zřídila Evropská komise nový Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné události v oblasti zdraví (HERA), jehož úkolem je těmto situacím předcházet, odhalovat je a rychle na ně reagovat.

HERA bude předvídat hrozby a potenciální mimořádné události v oblasti zdraví díky shromažďování informací zpravodajských služeb a budování nezbytných kapacit pro včasnou reakci. Mimo výše zmíněného bude HERA rovněž podporovat výzkum a inovace pro vývoj nových lékařských protiopatření, mimo jiné prostřednictvím celounijních sítí pro klinické hodnocení a platforem pro rychlé sdílení dat.

HERA

Činnosti HERA bude alokováno 6 miliard EUR ze současného víceletého finančního rámce na období 2022–2027, z nichž část bude pocházet z Plánu na podporu oživení Evropy. K podpoře odolnosti systémů zdravotní péče přispějí rovněž další programy EU, jako je REACT-EU, Fond soudržnosti a program InvestEU v rámci EU a také Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) mimo EU. Společně s výše uvedenými 6 miliardami eur tak celkové zdroje na podporu v příštím finančním období dosáhnou částky téměř 30 miliard eur.

Co se týče organizační struktury, úřad HERA bude zařazen do vnitřní struktury Komise s termínem zahájení fungování od počátku roku 2022. Jeho fungování bude každoročně přezkoumáváno a upravováno až do roku 2025, kdy bude proveden komplexní přezkum.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.