Jak propojit Erasmus+ a akce MSCA?

Erasmus+ CZELO

Nový dokument Komise přibližuje synergie mezi Erasmem a Horizontem Evropa, uvádí i praktické příklady.

Evropská komise vydala nový dokument o možných synergiích a komplementaritě mezi akcemi zaměřenými na sektor vysokoškolského vzdělávání v rámci programu Horizont Evropa – zejména akcemi Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – a programem Erasmus+, a to včetně iniciativy evropských univerzit, které jsou financovány z obou zmíněných programů. Program Erasmus+ i akce MSCA nabízejí příležitosti pro mobilitu, školení a kariérní rozvoj jednotlivců včetně výzkumných pracovníků.

I když na politické úrovni je možné pozorovat stále vetší tlak na posílení synergií mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi, zaměstnanci univerzit a fakult často pracují odděleně a mnohokrát se stává, že ti, kteří se zabývají MSCA, nevědí o možnostech, které nabízí Erasmus+, a naopak. Ve skutečnosti přibližně 70 procent příjemců v rámci akcí MSCA tvoří právě vysokoškolské instituce, a mají tak přístup k dalším zdrojům financování EU zaměřeným na odvětví vysokoškolského vzdělávání, jako je Erasmus+. 

Za účelem překonání této propasti představila Evropská komise zmíněný dokument, který nabízí komplexní přehled příkladů možných synergií a komplementarity mezi těmito dvěma programy.