Výběr z Mozaiky: Chcete s námi měnit svět k lepšímu?

Lucie Rychlá, šéfredaktorka magazínu Mozaika

Erasmus+ Evropský sbor solidarity 

Erasmus+ a Evropský sbor solidarity nabízejí v novém období ještě větší podporu pro účastníky s omezenými příležitostmi.

Zdroj: iStock.com
Zdroj: iStock.com

Organizátoři projektů mohou požádat o dodatečné financování speciálních potřeb účastníků včetně proplacení nákladů pro doprovodnou osobu. V programu Erasmus+ mají nárok na jednotkový příspěvek 100 eur. Pokud by jim nestačil, mohou se obrátit na národní agenturu, tedy na Dům zahraniční spolupráce o proplacení tzv. mimořádných nákladů, a to až do výše 100 procent reálných nákladů. Kromě toho mohou organizátoři projektů zajistit znevýhodněným účastníkům mentora a online jazykové vzdělávání (případně jinou vhodnější formu). Mohou si také nechat proplatit přípravnou návštěvu a pobyt účastníků se specifickými potřebami tak lépe naplánovat. V odůvodněných případech s nimi mohou na tuto návštěvu jet i samotní účastníci.

Nové aktivity pro účastníky

Osoby s omezenými příležitostmi se mohou do mezinárodních aktivit zapojovat na kratší dobu nebo na místní úrovni. Mohou si tak tuto zkušenost nejprve vyzkoušet ve známém prostředí, zvýšit si sebevědomí a pak třeba vyjet za hranice na několik měsíců. Další příležitostí jsou tematicky zaměřené mezikulturní virtuální výměny nebo iniciativa DiscoverEU – jízda k začlenění, která znevýhodněným mladým lidem umožňuje procestovat Evropu s doprovodnou osobou. Vysokoškolští studenti a akademici mohou využít tzv. kombinovaný intenzivní program, který spojuje krátký fyzický výjezd s online výukou. Organizace zaměřené na vzdělávání dospělých mohou nově realizovat zahraniční výjezdy nejen pro své zaměstnance, ale také pro svoje klienty – konkrétně dospělé osoby s nízkou úrovní dosaženého vzdělání nebo s nízkými kognitivními či digitálními dovednostmi. Zařídit pro ně mohou jak individuální, tak skupinové pobyty v délce od dvou do třiceti dnů zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí.

Solidarita se nosí

V programu Evropský sbor solidarity je budování inkluzivnější společnosti v podstatě jeho hlavním cílem. Mladým lidem dává příležitost poskytnout pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů, a přitom získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti. Finančně podporuje realizaci solidárníchdobrovolnických projektů. Zatímco do dobrovolnických aktivit se zájemci zapojují prostřednictvím organizací, které tyto projekty připravují, do solidárních projektů se mohou mladí lidé pustit sami, respektive v malých (alespoň pětičlenných) skupinách. Na pomoc dostanou kouče a další podporu.

Inkluze jako téma

Při posuzování grantových žádostí v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity zohledňují národní agentury, zda se žadatelé zaměřují alespoň na jednu ze čtyř horizontálních priorit: 1) inkluze a rozmanitost, 2) digitální transformace, 3) životní prostředí a boj proti změně klimatu, 4) zapojení do demokratického života a občanská angažovanost. Větší šanci na získání grantu mají například organizace, které se ve svém projektu aktivně zabývají začleňováním a plánují zapojit také účastníky s omezenými příležitostmi nebo chtějí navázat spolupráci s méně zkušenými a místními organizacemi. Příklady úspěšných projektů zaměřených na téma inkluze najdete třeba v publikaci Ceny DZS.

Výzva 2023

V rámci obou programů je možné podávat žádosti o finanční podporu projektů v různých aktivitách na jaře a na podzim letošního roku. Detailnější informace o jednotlivých aktivitách a termínech výzvy najdete v tomto (Eramus+) a v tomto článku (Evropský sbor solidarity), nebo navštivte weby jednotlivých programů:

Pro zájemce také pořádáme pravidelně semináře, webináře nebo individuální konzultace, na kterých se dozvíte, jak si žádost podat, co přesně je v průběhu projektu financováno a jak projekt administrovat. Sledujte prosím naší sekci událostí.

Tento článek vyšel v zimním vydání Mozaiky 2022, které se věnuje tématu Mezinárodní příležitosti pro všechny. Můžete si ho přečíst zdarma na našem webu. Neodebíráte ještě náš magazín Mozaika? Přihlaste se k odběru časopisu v elektronické nebo tištěné verzi.