Chcete změnit svět k lepšímu? Zapojte se do Výzvy 2023 Evropského sboru solidarity

Organizace a neformální skupiny mladých lidí mají příležitost předkládat svoje projektové žádosti v únoru, květnu a v říjnu 2023.

Sbor 23

Program Evropský sbor solidarity poskytuje mladým lidem a organizacím finanční prostředky pro realizaci dobrovolnické činnosti, dává prostor pro řešení společenských problémů a možnost, jak napomoci rozvoji inkluzivnější a spravedlivější společnosti. Evropská komise zveřejnila novou Programovou příručku s termíny, dokdy mohou zájemci žádat o podporu svého projektu v roce 2023. Jaké jsou hlavní cíle a novinky pro nadcházející rok? 

I v příštím roce bude program klást důraz na projekty, které mají za cíl pomoc lidem prchajícím před válečnými konflikty, jako je probíhající válka na Ukrajině, a před dalšími katastrofami, ať už způsobenými člověkem nebo přírodou.  

Zároveň se také v souvislosti se stále rostoucí inflací zvyšuje částka finančních příspěvků. Zvýšení se týká jak příspěvků pro organizace na zajištění dobrovolnických programů, tak i kapesného pro dobrovolníky a nákladů na zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi. Vyšší příspěvek získají oproti předchozím letům i organizátoři solidárních projektů. Aktualizovaný sazebník najdete v Příručce programu

Jaké jsou podporované aktivity programu a jak se do nich zapojit? 

Dobrovolnické projekty 

Dobrovolnické projekty umožnují organizacím realizovat dva typy dobrovolnických aktivit. Individuální dobrovolnictví je zaměřeno na zapojení mladých lidí do každodenní práce organizace po dobu 2 až 12 měsíců. V rámci dobrovolnických týmů působí v organizaci 10 až 40 mladých lidí nejméně ze dvou různých zemí po dobu 2 až 12 měsíců. Organizace mohou předkládat svou žádost o grant do 23. února 2023, 12:00 středoevropského času. O podporu mohou zažádat veřejné nebo soukromé instituce a organizace, které jsou držiteli Quality Label pro Lead roli. Jak o Quality Label zažádat zjistíte na stránce programu

Solidární projekty 

Solidární projekt realizuje tým minimálně pěti mladých lidí ve věku 18-30 let, kteří chtějí ve svém okolí něco změnit k lepšímu. Žádost o projekt může tento tým podat pod záštitou organizace, ale i samostatně jako neformální skupina. Žádosti mohou týmy předkládat do 23.  února 2023 nebo do 4. října 2023 12:00 středoevropského času. Více se o solidárních projektech, včetně návodu, jak podat žádost, dočtete na stránce programu

Jak může vypadat solidární projekt? Inspirujte se příběhy mladých lidí, kteří je již realizovali. 

Centralizované aktivity 

Centralizované aktivity programu Evropský sbor solidarity spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Žadatelé mohou získat podporu ve dvou aktivitách. Pro Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou musejí podat žádost do 8. února 2023, v Dobrovolnictví v rámci Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci pak 3. května 2023, a to do 17:00 středoevropského času. Více informací najdete na této stránce

Pokud máte zájem podat si projektovou žádost, nezapomeňte se přihlásit na jeden z našich webinářů nebo individuálních školení k oběma typům projektů. Dozvíte se, jak při podávání žádosti postupovat, jak si celý projekt navrhnout a co se skrývá za jednotlivými kolonkami formulářů. První webinář proběhne 19. ledna 2023. Další termíny budeme vypisovat průběžně během prosince na našem webu, sledujte prosím sekci událostí a registrujte se.