Chcete změnit svět k lepšímu? Zapojte se do podzimní výzvy Evropského sboru solidarity

Organizace a neformální skupiny mladých lidí mají příležitost předkládat svoje projektové žádosti do 4. října 2023.

Sbor 23

Program Evropský sbor solidarity poskytuje mladým lidem a organizacím finanční prostředky pro realizaci dobrovolnické činnosti, dává prostor pro řešení společenských problémů a možnost, jak napomoci rozvoji inkluzivnější a spravedlivější společnosti. Evropská komise zveřejnila Programovou příručku s termíny, dokdy mohou zájemci žádat o podporu svého projektu v roce 2023. Jaké jsou hlavní cíle a novinky pro tento rok? 

I v letošním roce se klade program důraz na projekty, které mají za cíl pomoc lidem prchajícím před válečnými konflikty, jako je probíhající válka na Ukrajině, a před dalšími katastrofami, ať už způsobenými člověkem nebo přírodou.  

Zároveň se také v souvislosti se stále rostoucí inflací zvyšuje částka finančních příspěvků. Zvýšení se týká jak příspěvků pro organizace na zajištění dobrovolnických programů, tak i kapesného pro dobrovolníky a nákladů na zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi. Vyšší příspěvek získají oproti předchozím letům i organizátoři solidárních projektů. Aktualizovaný sazebník najdete v Příručce programu.

Podzimní výzva 2023

Solidární projekty 

Solidární projekt realizuje tým minimálně pěti mladých lidí ve věku 18-30 let, kteří chtějí ve svém okolí něco změnit k lepšímu. Žádost o projekt může tento tým podat pod záštitou organizace, ale i samostatně jako neformální skupina.

Chcete i vy pomoci svého okolí, ale váháte, zda a jak takový projekt uskutečnit? Zapojte se už letos - v podzimním kole výzev máte čas podávat žádosti o financování projektů v rámci programu Evropský sbor solidarity pouze do 4. října 2023 do 12:00. Více se o solidárních projektech, včetně návodu, jak podat žádost, dočtete na stránce programu

Nabízíme vám také sérii webinářů a konzultací k navržení projektu a podání projektové žádosti.

Sledujte další nově zveřejněné akce na našem webu v sekci události.

Jak může vypadat solidární projekt? Inspirujte se příběhy mladých lidí, kteří je již realizovali.