Evropský sbor solidarity nabízí inspirativní zkušenost pro mladé dobrovolníky v oblasti humanitární pomoci

Z programu Evropský sbor solidarity se stává hlavní nástroj Evropské komise pro sdružování mladých lidí s cílem pomáhat..

.. a přitom budovat inkluzivnější společnost, podporovat zranitelné skupiny a reagovat na společenské a humanitární výzvy. V tomto ohledu bude Evropský sbor solidarity v nadcházejícím programovém období jediným vstupním bodem pro zapojení mladých lidí do veškerých akcí solidarity v rámci celé EU.

Tomuto cíli by měla sloužit nová přímo řízená aktivita Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou, v rámci níž budou podporovány 3 iniciativy: Dobrovolnické týmy, Přípravné návštěvy a Doplňkové aktivity. Očekává se významné navýšení počtu participujících dobrovolníků během příštích 7 let (na cca 270 000) s rozpočtem v celkové výši 1,009 mld EUR.

Všichni individuální zájemci (ve věku 18–30 let) musí být zaregistrováni na portálu Evropského sboru solidarity, ze kterého budou moci být vybráni. Nutnou podmínkou pro zapojení do projektů dobrovolnictví na straně organizací je pak získání značky kvality pro dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci. Lze o ni zažádat kdykoli, získaná značka platí po celé programové období.

Dne 4. května uspořádala agentura EACEA úvodní prezentaci, kde představila možnosti a podmínky zapojení do zmiňovaných aktivit. Více podrobností naleznete v zápise z akce, další užitečné informace pak hledejte na webu EK či v Příručce programu.

Výzvy budou postupně vypisovány na portálu F&T a následovat budou detailní informační semináře ke konkrétním výzvám. Termín pro podávání žádostí v rámci aktivity Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou pak bude 5. října 2021, 17:00, pro žádosti o Značku kvality 22. září 2021, 17:00

Dobrovolnické týmy