DiscoverEU – jízda k začlenění

DiscoverEU – jízda k začlenění je příležitost pro organizace a neformální skupiny mladých lidí získat podporu na realizaci projektů, které umožní osmnáctiletým lidem s omezenými příležitostmi vyrazit na cestu po Evropě

Nový formát doplňuje oblíbenou soutěž DiscoverEU, v rámci které může každý osmnáctiletý Evropan vyhrát vlakovou jízdenku a cestovat po Evropě. Jízda k začlenění vznikla proto, aby příležitost vycestovat dostali i mladí lidé s omezenými příležitostmi, kteří by se do soutěže DiscoverEU nemohli nebo nezvládli zapojit sami.  

Iniciativa je součástí programu Erasmus+, který podporuje rovné příležitosti a inkluzi ve všech svých akcích. Organizace, které se zapojí do DiscoverEU – jízda k začlenění, by měly navrhovat přístupné a inkluzivní projektové aktivity, zohledňovat názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojovat je do rozhodovacího procesu. 

Co projekt DiscoverEU – jízda k začlenění umožňuje? 

 • Umožňuje mladým osmnáctiletým lidem se znevýhodněním zažít cestování v bezpečí skupiny, anebo je motivuje k samostatnému objevování Evropy. Podporuje boj proti stereotypům, toleranci a porozumění.

 • Umožňuje organizacím či skupinám mladých lidí získat grant na organizaci vlakové cesty po Evropě pro jednoho až pět mladých lidí ve věku 18 let s omezenými příležitostmi ze stejné země.

Kdo se může zapojit?

Organizace a instituce se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost Domu zahraniční spolupráce a v případě schválení poté realizuje projekt, který umožní mladým lidem se znevýhodněním účastnit se DiscoverEU. Organizace způsobilé podávat žádosti jsou: 

 • Nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni, sociální podnik, zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem 

 • Neformální skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku 18 až 30 let 

Jak probíhá projekt DiscoverEU – jízda k začlenění? 

Během jedné cesty cestuje vlakem napříč Evropou jeden až pět mladých osmnáctiletých lidí s omezenými příležitostmi ze stejné země. Mladí cestovatelé mohou cestovat sami nebo s doprovodem, přičemž s jedním účastníkem mohou cestovat až dvě doprovodné osoby. Cesta může trvat 1 až 30 dní. Celý projekt (včetně přípravy, realizace a vyhodnocení, viz níže) trvá 3 až 18 měsíců. Organizace může během projektu uspořádat několik cest DiscoverEU. Každé cesty se však musí účastnit jiní cestovatelé. 

Projekt se skládá ze čtyř fází:  

 1. plánování cesty – vymezuje potřeby, cíle, výsledky, plán cesty a harmonogram 
 2. přípravy – praktická opatření cesty DiscoverEU 
 3. realizace cesty DiscoverEU 
 4. následné činnosti – vyhodnocení  projektu, šíření zkušeností a zážitků 

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky? 

Účastníkům včetně doprovodných osob bude v rámci jarní výzvy 2023 přidělena časová jízdenka na cestování vlakem po  Evropě a až 70€/den na pokrytí nákladů spojených s ubytováním a stravou. Následně je v projektu možné využít 100 EUR na pokrytí nákladů spojených s podporou inkluze

Postup pro podávání žádosti

 1. Seznamte se s příručkou k programu Erasmus+ pro rok 2023. Zde najdete veškeré informace k DiscoverEU – akce pro začlenění, včetně pravidel financování nebo kritérií pro udělení grantu. Nejbližší termín uzávěrky pro podávání žádostí je 23. 2. 2023 ve 12:00. 

 2. Pokud vám nebude něco jasné nebo budete mít doplňující otázky, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese anezka.sechovcova@dzs.cz nebo lucie.lemonova@dzs.cz nebo se s námi potkejte na některé z akcí.

 3. K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, díky kterému dostanete přístup k online nástrojům Evropské komise. EU Login si můžete vytvořit zde

 4. Každá organizace či neformální skupina, která si žádá o grant v programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, musí mít své identifikační číslo (OID). Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Nejprve pomocí vyhledávací funkce ověřte, že vaše organizace či skupina ještě není registrována. Pokud není, registrujte se a identifikační číslo obdržíte. 

 5. Vyplňte projektovou žádost s označením KA155-YOU

 6. Po vyplnění a odeslání žádosti získáte potvrzení s číslem projektu. Nyní již zbývá jen počkat na výsledek, který můžete očekávat do 3 měsíců od data uzávěry. Informaci obdržíte písemně, výsledky zveřejňujeme také na webových stránkách. 

Pokud bude váš projekt úspěšný, můžete začít s přípravnými aktivitami. V rámci DiscoverEU můžete také navštívit setkání s dalšími cestovateli napříč Evropou. Díky setkání poznáte kulturu dané země a seznámíte se s dalšími mladými lidmi na jejich cestě DiscoverEU. Každé setkání je zanesené na mapě MeetUpů.