Novinky

Po Německu, Rakousku a Maltě se stalo Česko čtvrtou zemí, ve které se setkali absolventi stáží Erasmus+ z osmi evropských zemí.

Setkání sítě, které probíhá jednou ročně, pořádáme v Praze při příležitosti českého předsednictví v Radě EU.  

V září jsme díky programu Fondy EHP uspořádali pro představitele krajů studijní návštěvu do Lichtenštejnska.

Česká republika pořádá setkání ředitelů národních agentur zodpovědných za správu programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

Statistiky

Publikace

Mezinárodní studie