Zpráva z významné evropské události roku 2020 v oboru kariérové poradenství a vzdělávání.

Reportáž z celodenní online konference vzdělávání PREF 2020 s velkou účastí zástupců Domu zahraniční spolupráce.

Dům zahraniční spolupráce se tento rok poprvé zapojuje do celosvětových oslav štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday.

Eurydice představuje nové Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview of major…

Reportáž z online konference "S Erasmem+ zkvalitňujeme odborné vzdělávání", která se konala online ve dnech 24.-26. listopadu.

Dana Petrova byla zvolena viceprezidentkou The Academic Cooperation Association pro tříleté období do roku 2023.

Historicky první ročník konference SchooLink v oblasti školního vzdělávání. Konference proběhne kompletně online.

Konference PREF 2020 o moderních trendech ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách se uskuteční 26. 11. online.

Konference programu Erasmus+ v odborném vzděláváním a přípravě a šíření jeho výsledků. Sledujte živě!

Vyšlo 5. číslo projektu Češi ve světě, příběhy, v němž naleznete autentická vyprávění našich krajanů žijících v Srbsku.