Stáže, odborná praxe i doktorské studium. Na výzkumných pracovištích v zahraničí najdou uplatnění i čeští studenti

Pavel Rybář, Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Budoucí rozvoj evropského základního a aplikovaného výzkumu má být jednou z prioritních oblastí předsednictví ČR v Radě EU.

Aplikovaný výzkum

Mezinárodní výzkumné organizace otevírají své brány nejen vědcům z celého světa, ale skrze různé vzdělávací a školící programy také studentům. Díky členství ČR se čeští studenti mohou již na startu své vědecké dráhy zapojit do studentských programů Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), vydat se na stáž do Evropské kosmické agentury (ESA) nebo navštívit von Karmanův ústav dynamiky tekutin. Účastníky těchto programů organizace samy podporují prostřednictvím stipendií a grantů.

Několikaměsíční i víceleté stáže u Evropské kosmické agentury

Na vzdělávání a poskytování praxe mladým vědcům se zaměřuje program stáží Young Graduate Trainee (YGT), který je jednou z aktivit Evropské kosmické agentury (ESA) pro studenty posledního ročníku nebo absolventy magisterského studia v technických, přírodovědných a ekonomických oborech. Výběrová řízení na jednotlivé pozice vypisuje ESA na svém kariérním portálu, stáže jsou finančně honorované. Pobyt trvá 12 měsíců s možností prodloužení až na 2 roky a probíhá ve vybraném zařízení v členské zemi ESA. Vedle programu YGT nabízí ESA také možnost krátkodobých stáží v délce od 3 do 6 měsíců. Účastník je studentem posledního nebo předposledního ročníku a po dobu pobytu musí být zapsán ke studiu na vysoké škole.

Možnosti využití moderního zázemí von Karmanova ústavu dynamiky tekutin pro studenty i absolventy

S ESA úzce spolupracuje von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), který je předním světovým pracovištěm pro výzkum na poli mechaniky tekutin, například v oblasti environmentálního a průmyslového vývoje. Česká republika se na financování VKI podílí od roku 2001. Pro krátkodobé studijní pobyty, například k uskutečnění experimentální části studentské práce, je určen short training program. Stipendium ale lze získat i ke studiu postgraduálních programů Research Master (tzv. „master-after-master“ pro absolventy s titulem Mgr. nebo Ing.) a doktorského programu (zpravidla pro absolventy Research Master). K největším benefitům studijních pobytů patří unikátní přístup k moderní experimentální technice a příležitost pracovat v mezinárodní komunitě vědců z celého světa. Větší šanci získat stipendium mají ti, co se přihlásí do 1. dubna, finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června. Pro zájemce o tyto programy pořádá VKI webinář v termínu 28. března od 13 hodin.

CERN jako místo pro vaši disertaci?

Obdobnou nabídku studentských programů, avšak nejen pro studenty exaktních vědních oborů, má také Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) se sídlem v Ženevě. Díky doktorskému programu CERN mohou vybraní studenti získat až tříletý kontrakt, během něhož pracují na své disertační práci, a to například v oborech aplikovaná fyzika, strojírenství či programování. Po celou dobu pobytu pobírají stipendium. Pro přijetí do programu je podmínkou občanství členského státu CERN (ČR jím je od roku 1991) a zahájení doktorského studia na univerzitě. Kratší pobyty, respektive stáže v délce do 12 měsíců umožňují Technický program CERN určený studentům bakalářského a magisterského studia technických a fyzikálních oborů a Administrativní program CERN, který nabízí uplatnění i pro studenty ekonomických a společenskovědních oborů, jako jsou právo, ekonomie, finance, logistika nebo tlumočnictví. Přihlášky se podávají přes portál CERN do 21. března.

Stipendijní možnosti v mezinárodních výzkumných centrech zveřejňujeme ve vyhledávači stipendií pod volbou "Další nabídky". Detaily naleznete na webových stránkách organizací, případně také u kontaktní osoby z odboru výzkumu a vývoje MŠMT (ondrej.novak@msmt.cz).        

S přispěním Marka Vyšinky, vedoucího Oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT