Moderní vzdělávání a nezapomenutelné zážitky. Co všechno přinášejí Fondy EHP?

JH, Fondy EHP

Fondy EHP

Čtvrtá a poslední výzva Fondů EHP je za námi. Co přinesla spolupráce českých škol s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem?

Na schválení předložených žádostí si ještě chvíli počkáme, ale už nyní můžeme zhodnotit průběžné výsledky projektů podpořených v předchozích letech. Už od roku 2018 podporuje program Vzdělávání kvalitnější a modernější vzdělávání. Zapojilo se do něj již 150 škol a dalších institucí z České republiky, Islandu, Lichtenštejnska a Norska a jejich učitelé a studenti si odnášejí nejen nové odborné zkušenosti, ale i nezapomenutelné zážitky. Přesvědčit se ostatně můžete v novém videu: 

Program Vzdělávání otevřel první výzvy v roce 2018, od té doby jich bylo vyhlášeno celkem 13. Počet podaných i schválených žádostí postupně narůstal, takže zatím bylo podpořeno 94 projektů za víc než 150 milionů Kč, na nichž se podílí 150 škol a dalších vzdělávacích organizací z České republiky, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Nejčastějšími žadateli jsou české střední a vysoké školy, stranou ale nezůstávají ani školy základní či mateřské, zřizovatelé škol nebo neziskové organizace – těm všem je totiž program Vzdělávání otevřen. Ze zahraničních partnerů projektů jsou nejzastoupenější organizace a školy z Norska, ale nemalý podíl mají i neziskové organizace, výzkumná střediska, úřady nebo soukromé firmy.   

Počet projektů podle kraje

Společným jmenovatelem projektů je rozvoj a modernizace vzdělávání, jednotlivé projekty jsou ale velmi různorodé. Vznikají například nové vysokoškolské studijní programy v oboru nanotechnologií či vodního inženýrství, kurzy zaměřené na duševní zdraví, vzdělávací materiály o severských jazycích i inovativní metody výuky matematiky pro učitele středních či základních škol. Projektové týmy se s vervou vrhly i na prioritní témata programu, jimiž jsou demokracie a aktivní občanství ve výuce, a hledají nové cesty, jak ve studentech a žácích vzbudit zájem o životní prostředí či lokální politiku. Stranou zájmu nezůstává ani další stěžejní téma inkluzivního vzdělávání, a tak se můžeme setkat s projekty zaměřenými na podporu žáků s problémovým chováním, inkluzi romských žáků i mimořádně talentovaných studentů. Odborné školy využívají finanční podporu k užšímu propojování teoretického a praktického vyučování, aby dokázaly své žáky lépe připravit na svět práce či budoucí podnikatelskou dráhu. Oblíbené jsou i studijní a pracovní stáže v zahraničí, které využívají žáci středních škol, studenti vysokých škol i pracovníci ve vzdělávání.  

A na co se ještě v rámci programu Vzdělávání můžeme těšit? V první řadě na výsledky čtvrté výzvy, která přinese řadu dalších inspirativních projektů. Kromě toho ale Dům zahraniční spolupráce chystá další akce, do kterých se budou moci zapojit i školy, jež si nestihly požádat o vlastní projekt. Sledujte naše webové stránky!  

A jak to vidí účastníci programu Vzdělávání?  

„Díky této mobilitě jsem si mohla splnit svůj sen a poznat opravdové Norsko.“ 

„Bylo skvělé poznat tolik inspirativních lidí a pracovat na projektu v zahraničí.“ 

„Největším přínosem pro mě byla možnost studovat v jedné z nejotevřenějších, nejrozvinutějších a nejkrásnějších zemí na světě.“ 

„Hodně jsem se o sobě naučila. Jsem schopná se o sebe postarat v úplně cizí zemi i na delší dobu, nebojím se dobrodružství ani jiných kultur a dokážu lépe naslouchat potřebám ostatních.“ 

„Zaujalo mě, jak myslí norští studenti ve srovnání s těmi českými. Fascinovalo mě, jak se jeden z největších světových specialistů dokáže při výkladu přizpůsobit potřebám svých studentů.“