Přečtete si, jak ERC podporuje mezinárodní spolupráci

CZELO

Pracovní skupina IGLO se věnovala schématu ERC Implementing Arrangements.

Kancelář CZELO se dne 11. března 2022 zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast Evropské rady pro inovace.

V rámci setkání bylo představeno schéma Implementing Arrangements, které má za cíl podpořit zapojení špičkových vědců pocházejících z třetích zemí do výzkumných týmů v rámci projektů Evropské výzkumné rady (ERC). Konkrétně se jedná o návštěvy výzkumníků z třetích zemí k držitelům ERC grantů. Schéma bylo spuštěno v roce 2012 a do dnešního dne je zapojeno 16 grantových agentur z 12 zemí. Od počátku fungování bylo uspořádáno přes 500 návštěv. Finanční náklady spojené s návštěvou (cestovní náklady a plat výzkumníka) jsou pokryty ze strany partnerských grantových organizací.

Největší zájem o schéma je z Jižní Korey, Brazílie a USA. Destinací pro tyto výzkumníky je nejčastěji Velká Británie, Německo a Španělsko – distribuce přijíždějících výzkumníků odráží počet ERC grantů v dané zemi. Co se týče oblasti výzkumu, největší zájem je o fyzikální vědy a inženýrství.

ERCEA každoročně otevírá výzvy k vyjádření zájmu pro držitele ERC grantů o hostování jednoho nebo více výzkumníků z třetí země. Nejbližší výzva k vyjádření zájmu bude otevřená v říjnu 2022.

Více informací se dočtete v zápise kanceláře CZELO k tomuto setkání.