Získejte finance na jazykové a odborné kurzy, výukové pobyty nebo stínování. Čas máte do 23. února.

Výzva má uzávěrku 23. března 2022. Zápis z informační události poskytuje tipy&triky a informace, čemu se naopak vyvarovat.

ERC zveřejnila výsledky Proof of Concept. Úspěch slaví i Univerzita Palackého v Olomouci.

Kulatý stůl k přípravě předsednictví ČR v Radě EU proběhl 3. 2. v Praze za účasti tří ministrů a odborníků ve vzdělávání a výzkumu

Staňte se součástí koalice, která podpoří reformu hodnocení výzkumu.

Uzávěrka byla prodloužena do 7. února 2022; do každé misijní rady se hledá až 15 odborníků nebo odbornic z různých sfér.

Cílem je podpořit dobrovolnictví mladých lidí a odstranit zbývající překážky pro přeshraniční mobilitu.

Výkonná agentura ERC se po dvou letech vrací k původnímu harmonogramu termínů uzávěrek pro jednotlivé výzvy.

Aktualizace ESCO reaguje na vývoj na trhu práce, ve vzdělávání a odborné přípravě.

Tato nová dobrovolnická aktivita má usnadnit přechod od humanitární pomoci k dlouhodobě udržitelné a inkluzivní rozvojové pomoci.