Aktuality v lednu 2024

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek

Akce

Informační seminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce – 30. leden online

Programy bilaterální spolupráce AKTION, CEEPUSFondy EHP a Akademická informační agentura (AIA) pořádají opět pravidelný informační seminář určený zejména pro pracovníky zahraničních oddělení VŠ a oddělení vědy a výzkumu. Seminář  proběhne online 30. ledna v 10:00, pro účast je nutná registrace 
do 28. ledna. Více informací naleznete v detailu akce.

Sciences Po Paris & studium a život ve Francii – informační setkání online

Československá asociace v Dijonu (Czechoslovak association Dijon) zve na informační online setkání zaměřené na studium a život ve Francii. Během setkání čeští a slovenští studenti francouzské univerzity Sciences Po Paris v Dijonu představí svoji univerzitu, podají informace o studiu a životě ve Francii obecně, podělí se o vlastní zkušenosti a poskytnou prostor pro dotazy a diskusi. Setkání proběhne v češtině.
Sciences Po Paris je univerzita humanitních a společenských věd a mezinárodních vztahů, studia na dijonském kampusu jsou zaměřena na střední a východní Evropu. Univerzita nabízí velice kvalitní vzdělání, které zaručuje uplatnění na trhu práce.
Informační setkání proběhne online 1. února 2024 v 18:00 přes platformu Zoom (není nutná registrace.
Bližší informace o události naleznete v letáku a na Instagramu

Mezinárodní konference o stážích v Dublinu 2024

18.–20. června 2024 proběhne v irském Dublinu další ročník mezinárodní konference International Internship Conference. Tématem bude „Přizpůsobení se změnám: prosperování v globálním prostředí stáží“. Konference proběhne na půdě University College Dublin. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách konference.

Sportovní stipendia v USA – 30. ledna v Americkém centru v Praze

Americké centrum a Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu pořádají 30. ledna 2024 v prostorách Amerického centra v Praze akci pro zájemce o sportovní stipendia na vysokých školách v USA. Cílem setkání je informovat o možnostech a podmínkách pro získání sportovních stipendií v USA a inspirovat pomocí příkladů dobré praxe. Účast je zdarma, nutná je předchozí registrace online. Bližší informace naleznete v detailu akce na stránkách Amerického centra.

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2024/2025

Průběžně aktualizované přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2024/2025 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA. K dispozici je také souhrnný katalog stipendijních nabídek na akademický na stránkách AIA

Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích na základě mezinárodních smluv

10. října uspořádaly AIA a programy AKTION a CEEPUS společný infowebinář o stipendijních nabídkách pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Pro zájemce jsou nyní k dispozici
ke stažení materiály vytvořené při příležitosti webináře, rozšířená prezentace
a infobrožura.

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Navýšení stipendií hrazených ze strany České republiky

MŠMT informovalo, že s platností od 1. října 2023 byly navýšeny sazby stipendií, které dle bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci ve vzdělávání hradí MŠMT ČR. Navýšení se týká stipendijních pobytů v Albánii, Číně, Maďarsku, Polsku a Rumunsku, sazby jsou pro uvedené země jednotné: pro studenty v BSP a MSP 12 000 Kč měsíčně, pro studenty DSP a pro akademické pracovníky 13 000 Kč měsíčně.

Polsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

MŠMT ČR nabízí opět stipendia pro pobyty v Polsku:
→ Studijní a výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP – 2 až 10 měsíců
→ Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky – 1 až 7 měsíců
→ Letní kurzy polského jazyka a kultury v roce 2024 pro studenty polonistiky a oboru středoevropská studia se zaměřením na polštinu a případně pro akademické pracovníky (přednostně polonisty) – 3 týdny
Termín pro podání přihlášek: 16. únor 2024
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA

Řecko – pobyty pro pedagogy

Ministerstvo školství, náboženských záležitostí a sportu Řecké republiky nabízí VŠ pedagogům 6 stipendijních míst k realizaci týdenních výzkumných a studijních pobytů v roce 2024. 
Termín pro podání žádostí: 10. leden 2024. Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Rakousko – AKTION – stipendia pro studenty MSP a DSP a akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí akademickým pracovníkům veřejných VŠ financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2024. Pobyty akademických pracovníků trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendium pro akademické pracovníky je ve výši 1250 eur měsíčně.
Termín pro podání žádostí pro pobyty akademiků v délce do 1 měsíce: 15. březen 2024.
Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete ve vyhledávači stipendií, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách programu AKTION.

Egypt – studijní pobyty pro studenty DSP a pro VŠ pedagogy 

Ministerstvo vysokého školství Egyptské arabské republiky nabízí stipendia ke studijním pobytům v Egyptě pro: studenty DSP v délce do 10 měsíců a pro VŠ učitele v délce 1–5 měsíců. Bližší informace naleznete v přehledech jednotlivých stipendijních nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Žádosti přijímá AIA. POZOR: prodloužený termín pro podání žádostí 5. leden 2024.

Albánie – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

→ Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP – 2 až 9 měsíců
→ Výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ pedagogy – max. 1 měsíc
→ Letní škola albánského jazyka v září 2023 – 1 měsíc
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 31. leden 2024

Bulharsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

→  Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP – 2 až 9 měsíců
→  Studijní, výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele – 1 až 3 měsíce
→  Letní kurz bulharštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele-filology v roce 2023 – 3 týdny
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 2. leden 2024

Lotyšsko – pobyty pro studenty, letní školy

→  Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP – 2 až 10 měsíců
→  Tematicky a oborově zaměřené letní školy v AJ pro VŠ studenty a pedagogy v roce 2024
– 1 měsíc
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 31. leden 2024

Mongolsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

→ Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP – 2 až 9 měsíců
→ Studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele – max. 1 měsíc
→ Letní škola pro studenty – mongolisty v roce 2024 – 1 měsíc
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 31. leden 2024

Rumunsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

→ Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP – 2 až 9 měsíců
→ Studijní a přednáškové pobyty pro VŠ pedagogy – max. 1 měsíc
Termín pro podání přihlášek: 2. leden 2024

→ Letní kurzy rumunštiny pro VŠ studenty a pedagogy v roce 2024 – 1 měsíc
Termín pro podání přihlášek: 31. leden 2024
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA

Slovensko – pobyty pro studenty a pedagogy

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenska nabízí:
→  Studijní pobyty pro studenty MSP
→ Studijní pobyty pro studenty DSP
→ Přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky
Termín pro podání žádostí: 16. únor 2024
Žádosti se podávají v listinné podobě, přijímá je AIA.
POZOR: od 1. ledna 2024 dochází k navýšení stipendijních sazeb
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Severní Makedonie – pobyty pro studenty, pedagogy a vědce

→  studijní a přednáškovým pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky – max. 10 dnů
→  studijním pobytům pro studenty BSP, MSP, DSP – min. 2 měsíce
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek:  31. leden 2024

Francie, Barrandův stipendijní program – pobyty pro studenty DSP

Barrandův stipendijní program umožní vybraným studentům DSP absolvovat výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele, a to buď ve formě stáže v délce 1–3 měsíce, nebo doktorského studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle. Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz. Informace a pokyny naleznete na stránce programu. Termín pro podání přihlášek: 28. leden 2024

Stipendijní nabídka pro konkrétní VŠ

Část nabídky v rámci stipendijního programu MŠMT je určena pouze pro uchazeče
z vybraných veřejných VŠ. Daným VŠ je v rámci rozpisu kvót předem přidělen určitý počet stipendijních míst pro jejich studenty nebo pedagogy. Aktuální informace naleznete v Rozpisu kvót na akademický rok 2024/2025.

Malta – letní kurzy angličtiny pro studenty vybraných VŠ

Ministerstvo školství, sportu, mládeže, výzkumu a inovací Maltské republiky nabízí 3 stipendijní místa na letním kurzu angličtiny na Maltě. Ucházet se mohou studenti Západočeské univerzity v Plzni, Ostravské univerzity, Univerzity Hradec Králové, každá z těchto VŠ má přidělené 1 místo a Veterinární univerzita Brno může nominovat jednoho kandidáta jako náhradníka. Žádosti přijímají zahraniční oddělení uvedených VŠ. Uzávěrka žádostí ze strany MŠMT je 24. ledna 2024, interní termín pro žadatele stanoví VŠ. Další informace naleznete v přehledu stipendijní nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

Severní Makedonie – letní kurzy makedonštiny v roce 2024

Ministerstvo školství a vědy Republiky Severní Makedonie nabízí uchazečům z Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity po 2 stipendijních místech pro účast na letních kurzech makedonštiny. Žádosti přijímají zahraniční oddělení uvedených VŠ. Uzávěrka žádostí ze strany MŠMT je 31. ledna 2024, interní termín pro žadatele stanoví VŠ. Další informace naleznete v přehledu stipendijní nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

Slovinsko – letní kurzy slovinštiny v roce 2024

Ministerstvo školství, vědy a sportu Slovinska nabízí uchazečům z Univerzity Karlovy
a Masarykovy univerzity stipendia pro účast na:
→ dvoutýdenních letní škole slovinského jazyka (UK 2 místa, MU 2 místa)
→ dvoutýdenním letním semináři slovinského jazyka (UK 1 místo, MU 1 místo)
Žádosti přijímají zahraniční oddělení uvedených VŠ. Uzávěrka žádostí ze strany MŠMT je31. ledna 2024, interní termín pro žadatele stanoví VŠ. Další informace naleznete v přehledu stipendijní nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

Chorvatsko – letní kurzu chorvatského jazyka v roce 2024

Ministerstvo vědy a vzdělávání Chorvatska nabízí uchazečům z Univerzity Karlovy 2 stipendijní místa a z Masarykovy univerzity 1 místo na letním kurzu chorvatštiny. Žádosti přijímají zahraniční oddělení uvedených VŠ. Uzávěrka žádostí ze strany MŠMT je 31. ledna 2024, interní termín pro žadatele stanoví VŠ. Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA

Další programy

Postgraduální studium na College of Europe se stipendiem MŠMT  Bruggy, Natolin, Tirana

MŠMT připravilo nově stipendijní program, v rámci něhož budou každoročně udělena 3 stipendia studentům z ČR pro absolvování magisterských studijních programů na College of Europe (CoE).  CoE je prestižní akademickou institucí, která nabízí desetiměsíční magisterské studium zaměřené na problematiku Evropské unie a evropské integrace v angličtině a francouzštině, zakončené titulem "Master of European Studies" a LL.M. 
O stipendium budou moct požádat uchazeči, kteří již podali řádnou přihlášku ke studiu na COE a byli přijati. Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky přes portál na stránkách CoE. Termín pro podání přihlášek na akademický rok 2024/2025 je do 16. ledna 2024
Další informace naleznete v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, s dotazy je možné kontaktovat pana Mgr. Martina Lukavského na MŠMT: martin.lukavsky@msmt.cz

USA – Paul Robitschek Scholarships, University of Nebraska – Lincoln

University of Nebraska – Lincoln (UNL) nabízí stipendia pro talentované a cílevědomé studenty z České a Slovenské republiky pro studijní pobyty v délce 2 semestrů.
Stručný přehled stipendijní nabídky je k dispozici ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace naleznete na stránkách UNL v detailech stipendijního programu  a v aktuálním informačním letáku. Žádosti o stipendium přijímá UNL. Termín pro podávání žádostí: 1. březen 2024.

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu (Swiss School of Public Governance) nabízí studijní program Certifikát pokročilých studií veřejné správy a řízení (Certificate of Advanced Studies in Public Governance and Administration – CAS PGA). Tento inovativní program dalšího vzdělávání byl vytvořen pro mladé odborníky z celého světa s cílem připravit novou generaci vedoucích pracovníků pro veřejný sektor, mezinárodní a nevládní organizace, akademickou sféru i soukromý sektor. Blokový kurz CAS PGA 2024 proběhne v termínu: 22. srpen–6. září 2024 v kampusu ETH ve švýcarském Curychu.
Termín pro podávání žádosti pro účast v programu: 15. březen–15. červen 2024 a pro žádosti o stipendia: 1. leden–29. únor 2024.
Bližší informace o programu jsou k dispozici na webu programu a v letáku na 2024. V případě dotazů kontaktujte koordinátorku programu: Maryna Lakhno, maryna.lakhno@mtec.ethz.ch , tel. +41 44 632 84 86.

Studium v Japonsku  National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

Japonský institut GRIPS sídlící v Tokiu nabízí stipendia pro studium v rámci DSP v délce 3 nebo 5 let. Žádosti přijímá GRIPS a další japonské instituce.
Termíny pro podání žádostí jsou pro DSP 10. leden 2024 (17:00 JST) a pro Public Finance Program 15. únor 2024 (17:00 JST). Stručný přehled informací o stipendijním programu naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace získáte na stránkách institutu GRIPS.

Studijní program Islandština jako druhý jazyk

Studenti z České republiky se mohou ucházet o stipendium islandského Ministerstva školství, vědy a kultury, který financuje bakalářský studijní program Islandština jako cizí jazyk na Islandské univerzitě v Reykjavíku. Stipendia jsou nabízena studentům moderní islandštiny
od 2. ročníku VŠ studia. Bližší informace naleznete v přehledu na stránkách AIA 
na stránkách programu. Termín pro podání přihlášek: 1. prosinec 2023

Stipendia Visegrad Fellowship Program Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách.
Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad.
Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu.
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně
na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum
na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN  placené stáže pro studenty

CERN nabízí studentům z vysokých škol v ČR podporu v rámci několika studentských a absolventských programů.

Studentské programy:
Studenti BSP, MSP a DSP v technických oborech, jako např. aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně, mohou využít:
Doktorský program CERN – stáže v délce 6 do 36 měsíců pro studenty DSP za účelem vypracování dizertační práce
Technický program CERN – stáže v délce 4 do 12 měsíců pro studenty BSP & MSP
CERN ale nabízí příležitosti také pro studenty ekonomických a humanitních oborů, jako např. právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika aj.:
Administrativní program CERN – stáže v délce 2 do 12 měsíců
Termín pro podání přihlášek do studentských programů: 11. březen 2024; přihlašování se otevírá cca 1,5 měsíce před termínem

Absolventské programy: 
ORIGIN / Early Career Professionals programme – pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia, a to jak odborných škol, tak absolventů bakalářského či magisterské stupně studia. Termíny pro podání přihlášek: 19. leden 2024, 14. duben 2024, 7. červenec 2024, 17. říjen 2024
QUEST/ Experienced Projects Graduates pro zkušené absolventy, tj. absolventy MSP s 2–6 lety praxe od skončení studia či absolventy DSP s max. 3 lety relevantní praxe. Přihlášky je možné podávat na průběžně vypisované pozice
RESEARCH Fellowship pro absolventy doktorského stupně studia s praxí do 3–6 let. Termíny pro podání přihlášek: 4. březen 2024 & 2. září 2024

Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách CERN pod odkazy výše. S dotazy je možné kontaktovat pana Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na ondrej.novak@msmt.cz.

Singapur – stipendia agentury A*STAR

Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců
Termíny pro podání žádostí: 15. únor pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. 6. pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. říjen pro pobyty zahájené března následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky
Termíny pro podání žádostí: 1. červen pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1.12. pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let
Termín pro podání nominací: 15. květen a 30. listopad. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3–12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita.
Další informace: na stránkách EDUFI
Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct
s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Nabídky pro samoplátce

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

PŘEHLED TERMÍNŮ

02. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia – Rumunsko – studenti, ped.

02. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia – Bulharsko – studenti, ped., LK

05. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia – Egypt  studenti DSP, ped. a vědci

10. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia – Řecko – pedagogové

16. 01. – uzávěrka přihlášek ke studiu – College of Europe  Bruggy, Natolin, Tirana – studenti

24. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia pro VŠ – Malta – LK pro studenty

31. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia – Albánie – studenti, ped., LK

31. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia pro VŠ – Chorvatsko – LK

31. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia – Lotyšsko – studenti, LK

31. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia – Mongolsko – studenti, ped., LK

31. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia – Rumunsko – LK

31. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia – Sev. Makedonie – studenti, ped., LK

31. 01. – uzávěrka žádostí o stipendia pro VŠ – Slovinsko – LK

16. 02. – uzávěrka žádostí o stipendia – Polsko – studenti, ped., LK

01. 03.  – uzávěrka žádostí o stipendia – USA, Robitschek Scholarships, UNL – studenti

bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Belgie – výzkumné stáže na VKI