Barrandův stipendijní program umožňuje vycestovat na krátkodobou stáž i doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle, a to ve všech vědních oborech. Program rozšiřuje dosavadní program výzkumných pobytů pro české studenty doktorského studia do Francie a za stejných podmínek nově nabízí možnost studia v Česku i francouzským studentům.  

Cíl programu

Cílem programu je zajistit podmínky pro navázání a rozvoj spolupráce českých a francouzských vysokých škol a vědeckých pracovišť, umožnit týmům a studentům sdílet dobrou praxi a podpořit vzájemnou spolupráci.  

Komu je program určen

  • Žáci a studenti

Zapojené země

  • Česká republika
  • Francie