Infokampaň k výzvě 2024 - centralizované aktivity

Od prosince se můžete účastnit webinářů, které vám pomůžou připravit projektovou žádost.

V prosinci spouštíme informační kampaň k novým výzvám centralizovaných projektů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Během webinářů představíme podmínky zapojení se do výzvy 2024, aktuální priority a na většině webinářů také příklady praxe schválených projektů.  

Aktuální harmonogram plánovaných webinářů: 

  • REGISTRACE - Úterý 16. ledna: 15:00-16:30 – Aliance pro inovace (Aliance pro vzdělávání a podniky)

  • REGISTRACE - Středa 17. ledna: 15:00-16:30 – Centra excelence odborného vzdělávání 

  • REGISTRACE - Čtvrtek 18. ledna: 15:00-16:30 - Pedagogické akademie Erasmus+ 

Pro projekty Virtuálních výměn Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže, Aliance pro inovace (Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností) a Kooperativní partnerství předložená evropskými nevládními organizacemi v tuto chvíli neplánujeme samostatné webináře. Pokud však máte zájem o tyto typy projektů, neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy.  

 

Již proběhlé webináře: 

  • Pondělí 18. prosince: Budování kapacit v odborném vzdělávání a přípravě

  • Pondělí 18. prosince: Budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání

  • Úterý 19. prosince: Erasmus Mundus

  • Pondělí 8. ledna: Mládež (Evropská mládež spolu, Budování kapacit v oblasti mládeže a centralizované aktivity Evropského sboru solidarity). 

  • Úterý 9. ledna: Jean Monnet ve školním a odborném vzdělávání (Iniciativy vyučování o EU, Odborná příprava učitelů, Sítě Jean Monnet). 

  • Středa 10. ledna: Jean Monnet ve vysokoškolském vzdělávání (Moduly, Katedry, Centra Excelence, Sítě Jean Monnet) 

  • Čtvrtek 11. ledna: 15:00-17:00 – Sport (Kooperativní partnerství, Partnerství malého rozsahu, Budování kapacit v oblasti Sportu, Neziskové akce v oblasti Sportu)