Infokampaň k výzvě 2024 - centralizované aktivity

Od prosince se můžete účastnit webinářů, které vám pomůžou připravit projektovou žádost.

V prosinci spouštíme informační kampaň k novým výzvám centralizovaných projektů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Během webinářů představíme podmínky zapojení se do výzvy 2024, aktuální priority a také příklady praxe schválených projektů.  

Základní informace o jednotlivých typech projektů najdete na odkazech níže. V tuto chvíli se informace vztahují na výzvu 2023. V nejbližších dnech budou informace aktualizovány dle nové Příručky k programu pro výzvu 2024.

Jako první se uskuteční tyto webináře:  

Pondělí 18. prosince:  

  • REGISTRACE - 14:45-16:00 - Budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání

  • REGISTRACE - 16:15-17:30 - Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Úterý 19. prosince

  • REGISTRACE - 15:00-17:00 - Erasmus Mundus (Opatření na podporu návrhů i Společné magisterské studium)

Od druhého týdne v lednu pořádáme webináře k dalším typům centralizovaných projektů, viz předběžný harmonogram níže. Případné změny v termínech či časech budou upřesněny ve chvíli, kdy spustíme registraci na jednotlivé webináře (3-4 týdny před daným termínem). 

  • REGISTRACE - Pondělí 8. ledna: 15:00-17:00 – Mládež (Evropská mládež spolu, Budování kapacit v oblasti mládeže a centralizované aktivity Evropského sboru solidarity). 

  • REGISTRACE - Úterý 9. ledna: 15:00-16:30 – Jean Monnet ve školním a odborném vzdělávání (Iniciativy vyučování o EU, Odborná příprava učitelů, Sítě Jean Monnet). 

  • REGISTRACE - Středa 10. ledna: 15:00-16:30 – Jean Monnet ve vysokoškolském vzdělávání (Moduly, Katedry, Centra Excelence, Sítě Jean Monnet) 

  • REGISTRACE - Čtvrtek 11. ledna: 15:00-17:00 – Sport (Kooperativní partnerství, Partnerství malého rozsahu, Budování kapacit v oblasti Sportu, Neziskové akce v oblasti Sportu) 

  • Úterý 16. ledna: 15:00-16:30 – Aliance pro inovace 

  • Středa 17. ledna: 15:00-16:30 – Centra excelence odborného vzdělávání 

  • Čtvrtek 18. ledna: 15:00-16:30 - Pedagogické akademie Erasmus+ 

Pro projekty Virtuálních výměn Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže v tuto chvíli neplánujeme samostatný webinář. Pokud však máte zájem o tento typ projektu, neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy.