S projektem Among Others k lepším interkulturním kompetencím vysokoškoláků

AS, DZS

Erasmus+

Jak pomáhá projekt Among Others neformálnímu vzdělávání na vysokých školách?

Among Others

Interkulturní kompetence se ve výzvách současného světa stávají jedněmi z nejcennějších. Právě na ty se zaměřuje projekt Among Others, který vznikl v roce 2010 v Polsku za účelem zlepšení znalostí a dovedností v oblasti interkulturního dialogu. Od té doby se projekt rozšířil do několika evropských zemí včetně Maďarska, Irska nebo právě Česka.  

Tento projekt financovaný programem Erasmus+ nabízí vysokým školám kurzy vedené neformálními metodami, v nichž mají studentky a studenti příležitost rozvíjet svou schopnost smysluplně a efektivně fungovat v interkulturním prostředí. 

Jak vypadá projekt Among Others v praxi?

Projekt je realizován jako předmět s názvem Rozvoj interkulturních kompetencí vyučovaný na vybraných vysokých školách koordinovaný týmem neformálního vzdělávání mládeže a sportu v rámci DZS. Na samotném obsahu projektu a přípravě obsahu předmětu spolupracují školitelé a školitelky s univerzitami. Předmět je určený pro studenty bakalářského studia v českém jazyce a pro studenty magisterského studia v anglickém jazyce. V minulosti proběhl tento předmět například na Univerzitě Karlově, Univerzitě Hradec Králové, Masarykově univerzitě v Brně a dalších. 

Co se studentky a studenti naučí?

Studenti se zorientují v tématu interkulturní komunikace – osvojí si pojmy jako jsou kultura, transkulturní přístup nebo identita. Školitelky a školitelé používají v rámci předmětu metody neformálního vzdělávání včetně simulace, diskuze a reflexe nebo besedy s hosty. V neposlední řadě si studenti vyzkouší vést svůj vlastní workshop. 

Kde bude v letním semestru předmět vyučován?

Předmět se v prvním pololetí roku 2024 jako první rozjede na Moravě. Jako novinka totiž proběhne v Olomouci na Univerzitě Palackého a dále již po několikáté na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity v Brně. Studenti nejen pedagogických oborů si předměty mohou zapisovat jako volitelné.