Přečtěte si novou studii Evropské komise mapující národní mechanismy financování vysokoškolského vzdělávání napříč EU.

Inspirativní projekty či jednotlivce můžete nominovat ve čtyřech kategoriích. Přihlášky se podávají do 25. května. 

Ministři školství z EU přijali dokument na podporu role odborného a vysokoškolského vzdělávání v předávání potřebných dovedností.

Evropská komise zahájila debaty na téma „Jak učinit vzdělávací mobilitu realitou pro všechny?“

Jak se za poslední čtyři roky situace vyvinula a jak si stojí Česká republika? 

Podívejte se, kde hledat nejdůležitější informace k výzvě 2023 a jaké jsou další možnosti podpory sportu na úrovni EU.

Přečtěte si novinky z info dne a podejte žádost o projekt Centra excelence odborného vzdělávání do 8. června.

Termín pro podávání žádostí je 15. března a zapojit se mohou organizace na všech úrovních vzdělávání.

Letošní ročník se zaměřil na globální spolupráci a mezinárodní vzdělávání v kontextu současné krize.

Zveřejnění výsledků očekáváme v létě tohoto roku.