Úspěchy, výzvy i budoucnost programu Erasmus+. Co vše obsahuje nová zpráva?

AP

Erasmus+ CZELO

Nová zpráva Evropského parlamentu shrnuje úspěchy programu, zabývá se výzvami a nabízí možná vylepšení.

Zpráva o programu Erasmus+

Evropský parlament nedávno přijal zprávu k implementaci programu Erasmus+. Shrnuje všechny dosavadní úspěchy programu, zabývá se výzvami aktuálního programového období a nabízí možná vylepšení. 

Rozsáhlý dokument vyzdvihuje například stále širší zaměření programu na celoživotní učení, lepší začleňování osob s omezenými příležitostmi a oceňuje aktivní „učící se komunitu“, kterou se podařilo v rámci programu Erasmus+ vytvořit. 

Upozorňuje ale i na nutnost zjednodušení administrativní zátěže a stabilizace digitálních nástrojů EU, potřebu aktivní adaptace na nové technologie, zejména pak na umělou inteligenci. Ve zprávě se zmiňují taky potíže s opožděnými platbami, obecně napjatý rozpočet následkem inflace a nesnadné situace ve světě. S politováním dochází i k závěru, že mnoho mladých s omezenými možnostmi se stále nemůže účastnit delších zahraničních výjezdů kvůli finančním nárokům, nebo jiným překážkám. Zdůrazňuje, že je nutné zajistit vyšší finanční alokace pro programy základních škol a vyzývá komisi k řešení omezeného počtu akreditací v rámci školního vzdělávání.  

Zpráva přináší i návrhy řešení a vyzývá členské státy k tomu, aby se snažily program a příležitosti, které nabízí, využívat jako nástroj sociální změny. Zároveň podtrhuje, že smyslem programu je mnohem více než jen profesní rozvoj. Apeluje na včasnou a transparentní komunikaci např. termínových výzev tak, aby byl zajištěný rovný přístup k programu.   

Závěry z vyhodnocení dosavadního stavu implementace programu Erasmus+ v programovém období 2021–2023 se budou projednávat na jednání Výboru Evropského parlamentu za přítomnosti eurokomisařky Iliany Ivanovové v březnu 2024.