Získejte Erasmus+ grant na váš sportovní projekt!

Erasmus+ CZELO

Evropská komise a agentura EACEA uspořádaly celodenní informační seminář k projektům v oblasti sportu.

Informační seminář proběhl v úterý 30. ledna online a prezenčně v Bruselu a představil všechny možnosti, které program Erasmus+ nabízí v oblasti sportu. Úvodní části se účastnila eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, Illiana Ivanovová, která zdůraznila důležitou a pozitivní roli sportu, informovala účastníky o připravované aktualizaci Pracovního plánu Evropské unie pro sport, který by měl být zveřejněn v červnu, a vyzdvihla, že ve výzvě 2024 je na projekty a iniciativy v oblasti sportu alokováno celkem 75 milionů EUR.  

Pierre-Yves Jeholet, předseda vlády frankofonní komunity v Belgii, představil priority v oblasti sportu v rámci belgického předsednictví v Radě EU, které se soustředí na podporu kvality, inkluzivního přístupu a spolupráce. V prioritách nechybí také zaměření na podporu fyzických aktivit, zdravého životního stylu, well-beingu, dobrovolnictví a aktivního občanství prostřednictvím sportu. Do června je naplánováno několik setkání a konferencí, na kterých bude tematika sportu dále diskutována.  

Mezinárodní partnerství aneb tzv. centralizované projekty v oblasti sportu 

Následovalo představení jednotlivých typů tzv. centralizovaných projektů, o které je možné v rámci programu požádat. Pro menší a prozatím nezkušené organizace jsou určena především Partnerství malého rozsahu v oblasti sportu, v případě zájmu o větší projekty je možné požádat o Kooperativní partnerství v oblasti sportu. Zájemcům o spolupráci s mimoevropskými zeměmi by neměla uniknout možnost podat žádost o projekt Budování kapacit v oblasti sportu, který umožňuje spolupracovat se zeměmi v regionu 1 (Západní Balkán) či 2 (Východní sousedství). V neposlední řadě je možné požádat o grant na realizaci specifické sportovní akce v rámci Neziskových evropských sportovních akcí. Každý z daných typů projektů má své určené priority a témata, které žadatelé musí respektovat a vybrat si z nich ty, na které se zaměří právě jejich projekt. Termín pro podávání žádostí o všechny typy projektů je letos 5. března v 17:00. 

Během semináře byly také představeny hlavní novinky v porovnání s výzvou 2023, které se týkají například specifických pravidel, kdo se může účastnit jako koordinátor a jako partner daných typů projektů. Konkrétní informace o podmínkách pro každý z uvedených typů projektů najdete v nahrávce z akce (v angličtině), v Příručce k programu Erasmus+ (v angličtině i češtině), na webu DZS (v češtině), či v nahrávce z informačního webináře kanceláře CZELO (v češtině). 

 

Výzva 2024:

Partnerství malého rozsahu - alokovaný rozpočet: 10 mil., předpokládaný počet schválených projektů: 170 

Kooperativní partnerství - alokovaný rozpočet: 34,2 mil., předpokládaný počet schválených projektů: 110

Budování kapacit - alokovaný rozpočet: 1,9 mil., předpokládaný počet schválených projektů: 10

Neziskové evropské sportovní akce - alokovaný rozpočet: 7 mil., předpokládaný počet schválených projektů: 20

 

V další části semináře se, v rámci panelové diskuze, představili zástupci již schválených projektů. S účastníky sdíleli své zkušenosti s realizací projektů a dali tipy na sepsání kvalitní projektové žádosti. Nejvíce se realizátoři shodli na nutnosti projekt dobře domluvit předem se všemi partnery, včetně rozdělení povinností, aktivit a rozpočtu. Důležité je podle nich také dobře zvolit priority či témata, kterým se projekt bude věnovat. Všichni se shodli i na tom, že mezinárodní projekty a spolupráce v oblasti sportu mají velkou přidanou hodnotu a umožňují zapojeným organizacím vytvářet sítě na národní i evropské úrovni, sdílet nové metody a postupy a společně zvyšovat kvalitu a inkluzivní přístupy ve sportu. Druhá panelová diskuze se poté, opět formou představení konkrétních projektů, zaměřila na systémové změny a podporu relevantních politik prostřednictvím sportu (například genderové rovnosti či environmentální udržitelnosti ve sportu).  

Součástí odpolední části semináře byly tři paralelní workshopy zaměřené na technické aspekty podávání žádosti. První z nich byl určen primárně pro nováčky a soustředil se na představení portálu FTOP a základní práce s ním. Druhý workshop se zaměřil na důležité informace týkající se již samotného formuláře pro podání žádosti, tipy a nejčastější chyby žadatelů. Poslední workshop byl věnován projektům Budování kapacit v oblasti sportu a všechny účastníky blíže seznámil s touto specifickou aktivitou.  

Další příležitosti a možnosti financování 

Kromě centralizovaných aktivit byly na semináři představeny také další možnosti získání financování a podpory pro aktivity v oblasti sportu. Mezi ně patří především Mobility pracovníků ve sportu, což jsou projekty spravované národními agenturami v jednotlivých zemích (v případě České republiky tedy DZS), které podporují zahraniční výjezdy pracovníků ve sportu za účelem jejich dalšího profesního rozvoje, například na tzv. job-shadowing či tréninkové a školící pobyty.  

Představeny byly také tzv. Pilot projects and preparatory actions (Pilotní projekty a přípravné akce). V tomto případě se již nejedná o program Erasmus+, ale o specifické výzvy mimo tento program, které každoročně schvaluje Evropský parlament a které se zaměřují na přípravu a testování budoucích aktivit v oblasti sportu na evropské úrovni. V roce 2024 se v oblasti sportu očekává (pravděpodobně v létě) vyhlášení jedné takovéto výzvy, a to s tématem mládeže v kontextu humanitárních krizí způsobených migrací (Pilot project Emergency Youth). Podrobnější informace budou zveřejněny na našem webu ihned po vyhlášení této výzvy.  

Poslední představenou iniciativou byla ocenění, která Evropská komise každoročně vyhlašuje v oblasti sportu. Jedná se o iniciativu #BeActive udělovanou od roku 2022 projektům a iniciativám Erasmus+, které úspěšně propagují sport a fyzickou aktivitu napříč Evropou. Dále Komise vyhlašuje ocenění #BeInclusive. Tato cena se uděluje již od roku 2017 a propaguje a zviditelňuje projekty, které se zaměřují na tematiku inkluze ve sportu. V případě obou ocenění probíhá dvoukolové hodnocení v kategoriích určených pro daný rok, nejlepší tři projekty v každé kategorii poté získají také finanční ohodnocení. Obě tato ocenění bývají zveřejňována na jaře či v létě daného roku, podrobnější informace zveřejníme po jejich letošním vyhlášení.  

Nahrávka celého informačního semináře, včetně všech paralelní workshopů je k dispozici na webu agentury EACEA, kde je také možné najít další podrobnosti.