Blíží se termíny výzev pro Projekty mobility osob (KA1) a Partnerství pro spolupráci (KA2). Výzva pro KA1 prodloužena do 18. 5.

Z programu Evropský sbor solidarity se stává hlavní nástroj Evropské komise pro sdružování mladých lidí s cílem pomáhat..

Dne 9. května podepsala Evropská unie spolu s 25 státy, mj. Kanadou, Čínou, Indií, Koreou, již třetí společné prohlášení ministrů…

Žádosti se podávají přes F&T portál do 16. června 2021.

První díl série Projektor přibližuje kariérové poradenství. Komu kariéroví poradci radí a jak využívají zahraniční zkušenosti?

Uvažujete o společném magisterském programu? Čtěte dále.

Academic Cooperation Association (ACA) uspořádala první ze série summitů propojující leadery z oblasti vysokoškolské vzdělávání.

Devátý květen je jedním ze symbolům evropské spolupráce a solidarity. Oslavte narozeniny Evropy s námi.

Vědecká rada ERC si je vědoma negativního dopadu pandemie na vědecké instituce a výzkumníky, především ty mladé, a hlavně pak…