Zapojte se do podzimních výzev programu Erasmus+ a získejte podporu pro svůj projekt

MB, RV, DZS

Erasmus+

O podporu projektů nebo o akreditaci mohou organizace žádat během října.

Erasmus výzva podzim 2022

Během podzimního kola výzev mají zájemci příležitost získat podporu na své projekty nebo obdržet Akreditaci Erasmus ve všech sektorech vzdělávání s výjimkou vysokoškolského. Do jakých aktivit a v jakých oblastech vzdělávání se mohou na podzim organizace v programu Erasmus+ zapojit?

Partnerství malého rozsahu

Aktivita umožňuje organizacím v oblastech školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, neformálního vzdělávání mládeže a vzdělávání dospělých navazovat mezinárodní spolupráci se zahraničními partnery. Díky jednodušší administraci je partnerství malého rozsahu vhodné zejména pro menší organizace nebo nováčky v programu. Uzávěrka pro podávání žádostí je 4. října.

Kooperativní partnerství

Organizace působící v oblasti neformálního vzdělávání mládeže mohou díky kooperativnímu partnerství navázat mezinárodní spolupráci s dalšími organizacemi. Cílem je vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření výstupů projektů. Projekt složený minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí pomůže zapojeným organizacím zvýšit kvalitu jejich činnosti. Uzávěrka pro podávání žádostí je 4. října.

Krátkodobé projekty mobilit pro účastníky vzdělávání a pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých

Tento typ projektu je vhodný pro organizace, které si chtějí program Erasmus+ vyzkoušet, zatím nežádali o Akreditaci programu nebo o ní v budoucnu uvažují. V rámci krátkodobých projektů vysílá zapojená organizace dospělé účastníky – těmi mohou být buď zaměstnanci nebo dospělí s omezenými příležitostmi – na formální či neformální vzdělávací pobyt do zahraničí (stínování, kurzy, školení). Aktivity, které mají dopad na širokou veřejnost, můžete realizovat za podpory v sektoru vzdělávání dospělých a uzávěrka pro podávání žádostí je 4. října.

Výměny mládeže

V rámci projektů výměn mládeže mohou mladí lidé ve věku 13 až 30 let z různých zemí pracovat na tématu, které je zajímá, a zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit. V projektu musí vždy figurovat minimálně dvě organizace či neformální skupiny mladých lidí. Tyto projekty se realizují v oblasti neformální vzdělávání mládeže. Uzávěrka pro podávání žádostí je 4. října.

Projekty mobility pro pracovníky s mládeží

Projekty zaměřené na zahraniční výjezdy pracovníků s mládeží umožňují pořádání mezinárodních aktivit v oblasti profesního rozvoje, jako jsou školení, semináře, studijní návštěvy, vytváření sítí a budování komunit. Organizace tak mají možnost zlepšovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty. Projekty se realizují v oblasti neformální vzdělávání mládeže. Uzávěrka pro podávání žádostí je 4. října.

Aktivity participace mládeže

Aktivita dává prostor mladým lidem k zapojení do občanského života na lokální i nadnárodní úrovni, a to formou různých fyzických akcí, ať už to jsou setkání s veřejnými činiteli nebo například kampaně ke zvyšování informovanosti. ​Mladí lidé se tak dostanou do přímé interakce s veřejnými činiteli a mohou získat reálný vliv na změnu v konkrétní oblasti. Projekt může být národní nebo mezinárodní. Aktivita, která spadá do oblasti neformální vzdělávání mládeže, má uzávěrku podávání žádostí 4. října.

DiscoverEU – akce pro začlenění

Nová aktivita dává příležitost organizacím nebo neformálním skupinám mladých lidí získat podporu na realizaci projektů, které umožní mladým lidem s omezenými příležitostmi ve věku 18 let vyrazit na vlakovou cestu po Evropě.

Mladí lidé se znevýhodněním tak mohou zažít cestování v bezpečí skupiny nebo objevovat Evropu samostatně. Více informací naleznete na této stránce. Aktivita, která spadá do oblasti neformální vzdělávání mládeže, má uzávěrku podávání žádostí 4. října.

Akreditace Erasmus

Akreditace je svého druhu členská karta pro mezinárodní projekty mobilit. Je určena organizacím a institucím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a neformálnímu vzdělávání mládeže. Akreditované organizace a koordinátoři se mohou spolehnout na stabilní financování svých aktivit, nastavit si vlastní strategii plnění projektu s možností plán modifikovat, ale také vyzkoušet nové typy spolupráce, aniž by bylo nutné podávat vždy novou žádost. S žádostí o akreditace vám pomůže náš návod. O akreditace lze žádat do 19. října.

Centralizované aktivity

Během září mohou organizace podávat žádosti o podporu projektů rovněž v centralizovaných aktivitách programu Erasmus+, které spravuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu.

Informační semináře pro žadatele

Během srpna a září pořádáme sérii informačních seminářů k předkládání žádostí ve všech aktivitách podzimních výzev. Na seminářích se žadatelé seznámí se strukturou programu Erasmus+, jeho prioritami a podmínkami žádostí o grant. Na konci bude samozřejmě prostor pro konzultace a dotazy. Jednotlivé termíny postupně zveřejňujeme v sekci události. Sledujte prosím náš web a nezapomeňte se na semináře včas registrovat.

Další informace o jednotlivých aktivitách a podmínkách pro zapojení najdete na stránce programu Erasmus+. Nevíte si rady, jak při podávání žádosti o nový projekt postupovat? Seznamte se s celým procesem krok po kroku v našem návodu.

Seznam termínů podzimních výzev pro rok 2022

Decentralizované aktivity (čas podání vždy ve 12:00 středoevropského času)

Školní vzdělávání

Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců

 • Žádost o akreditaci Erasmus – 19. 10. 2022

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce

 • Partnerství malého rozsahu – 4. 10. 2022

Odborné vzdělávání a příprava

Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců

 • Žádost o akreditaci Erasmus – 19. 10. 2022

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce

 • Partnerství malého rozsahu – 4. 10. 2022

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců

 • Žádost o akreditaci Erasmus – 19. 10. 2022
 • Krátkodobé projekty mobilit – 4. 10. 2022

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce

 • Partnerství malého rozsahu – 4. 10. 2022

Neformální vzdělávání mládeže

Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců

 • Žádost o akreditaci Erasmus – 19. 10. 2022
 • Projekty mobilit pro mládež – „Výměny mládeže“ – 4. 10. 2022
 • Projekty mobilit pro pracovníky s mládeží – 4. 10. 2022
 • Aktivity participace mládeže – 4. 10. 2022
 • Projekty mobilit pro mládež – DiscoverEU – akce pro začlenění – 4. 10. 2022

Klíčová akce 2 – projekty spolupráce

 • Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 4. 10. 2022
 • Partnerství malého rozsahu –4. 10. 2022  

Centralizované aktivity (čas podání vždy v 17:00 středoevropského času)

 • Pedagogické akademie Erasmus+ – 7. 9. 2022
 • Centra excelence odborného vzdělávání -  7. 9. 2022
 • Aliance pro inovace – 15. 9. 2022
 • Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže – 20. 9. 2022

Detailnější informace k centralizovaným aktivitám i popis toho, jak se do nich zapojit, najdete na této stránce.