Akreditace Erasmus jako členská karta mezinárodních projektů. Jaké výhody novinka programu přináší organizacím?

MB, DZS

Erasmus+

S novým programovým obdobím Erasmus+ (2021–2027) přichází řada změn a nových prvků. Jedním z nich je také Akreditace Erasmus.

Program má být kromě jiného inkluzivnější (větší podpora účastníků s omezenými příležitostmi), jednodušší (především proces předkládání žádostí) a zelenější (příspěvky na šetrnější způsob dopravy). S prioritami programu souvisí rovněž zcela nový prvek: Akreditace Erasmus. Co je jejím smyslem a pro koho je určena? 

Akreditaci si můžeme představit také jako svého druhu členskou kartu pro mezinárodní projekty mobilit. Je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže. Akreditace organizacím usnadní přístup k možnostem mobilit ve vzdělávání v rámci Klíčové akce 1 (KA1), která podporuje profesní růst a osobní rozvoj žáků, studentů, učitelů, lektorů a dalších pedagogických pracovníků. Během sedmiletého trvání nového programu stačí, když se organizace akreditují pouze jednou za účelem získání finanční podpory v rámci mobility KA1.  "Programové období je teprve ve svém počátku. Dům zahraniční spolupráce připraví speciální semináře a nabídne konzultace s cílem podpořit kvalitu žádostí o akreditace, které bude možné podávat opět v roce 2021. Kromě toho bude možné získat grantovou podporu na krátkodobý projekt a tímto způsobem mezinárodní spolupráci rozvíjet,” dodává Lenka Henebergová, vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Akreditace Erasmus přináší pro žadatele mnoho výhod. Akreditované organizace a koordinátoři se mohou spolehnout na stabilní financování svých aktivit, nastavit si vlastní strategii plnění projektu s možností plán modifikovat, ale také vyzkoušet nové typy spolupráce, aniž by bylo nutné podávat vždy novou žádost. “Příprava žádosti o akreditaci přináší vzdělávací instituci možnost zhodnotit si svou aktuální situaci a stanovit si dlouhodobé cíle pro oblast mezinárodní spolupráce. Pro organizace, které akreditaci získají, se sníží administrativní náročnost a budou se moci více zaměřit na dosažení vlastních stanovených cílů,“ vysvětluje Lenka Henebrgová.

Žádosti pro akreditaci přijímá v České republice Dům zahraniční spolupráce, který postupně zveřejňuje seznam akreditovaných organizací na stránce DZS. Tam také aktualizujeme průběžně informace k dalšímu kolu výzev. Další informace naleznete také na stránce programu