Akreditace v novém Erasmu+ zjednoduší organizacím proces grantových žádostí

Jednou z novinek nového programu Erasmus+ (2021-2027) jsou akreditace organizací. Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a vzdělávání mládeže, které se chtějí zapojit do mezinárodních projektů mobilit.

Organizace a školy mají možnost zažádat o akreditaci. Výhodou pro akreditované organizace bude následné zjednodušení procesu předkládání grantových žádostí. Udělení akreditace znamená, že žadatel za účelem dalšího rozvoje své organizace sestavil plán pro realizaci vysoce kvalitních mobilit. Pro udělení akreditace není nutná předchozí zkušenost s programem Erasmus+. Akreditace má zjednodušit administrativní proces a nepředstavuje podmínku účasti v programu. Zažádat o grant v roce 2021 bude možné i v případě, že organizace akreditovaná nebude.

O akreditaci je třeba požádat nejpozději do 29. 10. 2020, v případě sektoru mládeže pak průběžně do 31.12.2021.

Upřesňující informace z Evropské komise pro sektory školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých a pro sektor Mládeže najdete na oficiálních stránkách Evropské komise.

V průběhu měsíce září proběhnou informační semináře, na kterých získáte více informací k předkládání žádostí o akreditace. Termíny jednotlivých informačních seminářů a také detaily pro podávání žádostí najdete podle cílové skupiny vašeho projektu:

Zde najdete seznam způsobilých organizací pro jednotlivé sektory: