Jak si podat žádost o projekt a akreditaci v programu Erasmus+?

Nevíte si rady, jak při předkládání žádosti o nový projekt v programu Erasmus+ postupovat? Potřebujete zjistit, jak zažádat o akreditaci organizace? Seznamte se s celým procesem krok po kroku.

Standardní projekty

Jak si podat žádost o projekt?

 1. Seznamte se s možnostmi, které program Erasmus+ nabízí. V případě, že s programem Erasmus+ začínáte, či máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na náš Info Desk.

 2. Rozhodněte se, v jaké Klíčové akci chcete žádost podat: Mobility jednotlivců (KA1) nebo Projekty spolupráce (KA2). V souvislosti s cílovou skupinou, na kterou se zaměřujete, bude váš projekt spadat do určitého sektoru (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, neformální vzdělávání mládeže, vysokoškolské vzdělávání nebo vzdělávání dospělých). Například pokud plánujete výjezd žáků gymnázia, bude se jednat o projekt spadající do sektoru školního vzdělávání; pokud plánujete výjezd žáků SOŠ, bude se jednat o projekt spadající do sektoru odborného vzdělávání a přípravy. V případě schválení vaší žádosti vám bude přidělen pro konzultace odborný referent právě z příslušného sektoru.

 3. Pokud již vážně uvažujete o projektu, přihlaste se na naše informační semináře, které pravidelně pořádáme pro všechny sektory. Informace o termínech jednotlivých seminářů zveřejňujeme v sekci události. Seznamte se také s příručkou k programu Erasmus+ pro rok 2024. Pomohou vám také metodické příručky k finančnímu řízení projektů a pro instituce zaměřené na formální i neformální vzdělávání.

 4. K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, který vám zajistí přístup k online nástrojům Evropské komise. Pokud EU Login nemáte, vytvořte si ho.

 5. Každá organizace, která si žádá o grant v rámci v programu Erasmus+, musí mít své identifikační číslo. Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Nejprve pomocí vyhledávací funkce ověřte, že vaše organizace ještě není registrována. Pokud není, registrujte se a identifikační číslo obdržíte.

 6. Nyní vyplňte žádost. Vyberte si sektor podle cílové skupiny vašeho projektu a také klíčovou akci (KA1 / KA2). V případě vyplnění nesprávného formuláře hrozí administrativní zamítnutí vaší žádosti, proto je tento krok velmi důležitý. Pokud nevíte, jaký sektor a klíčovou akci vybrat, kontaktujte jednoho z našich odborných referentů, který vám poradí.

 7. Vyplňte příslušný formulář dle instrukcí, nezapomeňte na povinné přílohy. Rovněž budete potřebovat pracovat s Kalkulačkou vzdáleností.

 8. Nezapomeňte žádost vyplnit a odeslat do termínu dané výzvy. Podívejte se na přehled jednotlivých termínů výzev.

 9. Po vyplnění a odeslání žádosti již zbývá pouze počkat na výsledek. Výsledky výběrového řízení můžete zpravidla očekávat do 4 měsíců. Informaci obdržíte písemně, výsledky zveřejňujeme také na webových stránkách. 

Akreditace

Jak si podat žádost o akreditaci organizace?

 1. Seznamte se s možnostmi, které program Erasmus+ nabízí. V případě, že s programem Erasmus+ začínáte, či máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na náš Info Desk. Základní informace o akreditaci Erasmus a jejích výhodách naleznete v přehledné brožuře Evropské komise a podrobněji v textu níže.

 2. Pokud jste se rozhodli pro žádost o akreditaci organizace, zvolte si, v jakém sektoru chcete žádost podat: školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých a neformální vzdělávání mládeže. Volba určitého sektoru souvisí s tím, na jakou cílovou skupinu se vaše organizace zaměřuje. Například pokud plánujete v rámci akreditace podávat žádosti o výjezdy žáků gymnázia, bude se jednat o žádost spadající do sektoru školního vzdělávání; pokud plánujete v rámci akreditace podávat žádosti o výjezdy žáků SOŠ, bude se jednat o žádost spadající do sektoru odborného vzdělávání a přípravy. V případě schválení vaší žádosti vám bude přidělen pro konzultace odborný referent právě z příslušného sektoru.

 3. Pokud budete žádat v sektorech školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava nebo vzdělávání dospělých, je třeba, aby vaše organizace v žádosti vypracovala Plán Erasmus.V daném plánu si každá organizace stanovuje vlastní cíle a volí si, v jakém časovém horizontu je chce plnit. Při jejich postupném naplňování je může i aktualizovat, aby byly stále relevantní. V plánu musíte uvést, čeho chce vaše organizace dosáhnout prostřednictvím realizace mobilit. Váš Plán Erasmus by měl trvat nejméně dva roky. Pro jeho prodloužení nebude nutné podat novou žádost.

 4. Pokud se rozhodnete požádat o akreditaci Erasmus v některém ze sektorů, máte dvě možnosti: akreditace pro jednotlivé organizace a akreditace pro koordinátory konsorcia v oblasti mobility. Akreditovaný koordinátor konsorcia vede skupinu organizací pracujících na společném plánu. Samotní členové takového konsorcia akreditaci Erasmus mít nemusí, avšak musí pocházet ze stejné země jako vaše organizace.

 5. Před podáním žádosti doporučujeme přihlásit se na naše informační semináře, které pravidelně pořádáme pro všechny sektory. Informace o termínech jednotlivých seminářů zveřejňujeme v sekci události. Seznamte se také s příručkou k programu Erasmus+. Pomohou vám také metodické příručky k finančnímu řízení projektů a pro instituce zaměřené na formální i neformální vzdělávání.

 6. K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, který vám zajistí přístup k online nástrojům Evropské komise. Pokud EU Login nemáte, vytvořte si ho.

 7. Každá organizace, která si žádá o akreditaci Erasmus, musí mít své identifikační číslo, tzv. OID. Pokud s programem teprve začínáte a toto číslo ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Nejprve pomocí vyhledávací funkce ověřte, že vaše organizace ještě není registrována. Pokud není, registrujte se a identifikační číslo obdržíte.

 8. Nyní vyplňte je třeba vyplnit žádost. Vyberte si buď Akreditaci Erasmus KA120 (pro sektory školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy nebo vzdělávání dospělých) nebo Akreditaci Erasmus KA150 (pro sektor neformálního vzdělávání mládeže). V případě vyplnění nesprávného formuláře hrozí zamítnutí vaší žádosti, proto je tento krok velmi důležitý. Pokud potřebujete v tomto kroku poradit, kontaktujte jednoho z našich odborných referentů, který vám poradí.

 9. Vyplňte příslušný formulář dle instrukcí, nezapomeňte na povinné přílohy. 

 10. Nezapomeňte žádost vyplnit a odeslat do termínu dané výzvy. Podívejte se na přehled jednotlivých termínů výzev. V sektoru neformálního vzdělávání mládeže je možné podávat žádosti v průběhu celého roku.

 11. Po vyplnění a odeslání žádosti již zbývá pouze počkat na výsledek. Výsledky výběrového řízení můžete zpravidla očekávat do 4 měsíců. Informaci obdržíte písemně, výsledky zveřejňujeme také na webových stránkách.