How to support and integrate young refugees

banner

Zveme vás na mezinárodní  seminář, jehož cílem je podpořit a motivovat pracovníky s mládeží, aby zapojovali mladé uprchlíky do svých aktivit nebo jejich aktivity využívali jako způsob podpory uprchlíků.

V rámci akce se můžete těšit na praktické workshopy, sdílení příkladů dobré praxe či na možnost networkingu se zahraničními kolegy.

Více informací včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

Přihlašování je otevřeno do 7.10.2022.