Zobrazeno 18 z 69 dokumentů
Seřadit:
  • Od nejnovějších
  • Od nejstarších
  • Abecedně
Zpráva z kvantitativního šetření, realizace duben 2024
Zobrazit (PDF 1 767 kB)
CZELO - Iniciativa Evropských univerzit

CZELO - Iniciativa Evropských univerzit

Evropské univerzity jsou nadnárodní aliance sdružující vysokoškolské instituce se společnou vizí a dlouhodobou strategií.
Aliance staví na evropských hodnotách a usilují o zvýšení kvality evropského vysokoškolského vzdělávání i posílení jeho konkurenceschopnosti na globální úrovni, a tím sehrávají důležitou roli v transformaci vysokoškolského sektoru
na cestě k univerzitám budoucnosti.
Zobrazit (PDF 785 kB)
Statistiky během 20 let vzdělávání se s EU, s programem Erasmus od roku 1998
Zobrazit (PDF 486 kB)
Tato národní zpráva prezentuje výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na přelomu let 2022 a 2023. Cílem studie bylo zhodnotit aktuální situaci vysokoškolského
studia v Česku z pohledu zahraničních studentů, vyhodnotit propagační aktivity Česka jako studijní destinace, sledovat kvalitu studijních programů a dostupnost podpůrných služeb ze strany vysokých škol.

Výzkum byl uskutečněn Domem zahraniční spolupráce (DZS), příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), ve spolupráci s vysokými školami v souladu se Strategií internacionalizace vysokého školství na období od roku
20211 a v rámci implementace Plánu realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro roky 2023 a 20242. Výzkum je dále v souladu s Exportní strategií České republiky Ministerstva průmyslu a obchodu pro období 2023–20333, která zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce a atrakce kvalifikovaných zahraničních pracovníků.


Toto šetření poprvé proběhlo již v roce 2020, díky čemuž je nyní do určité míry možné porovnávat výsledky a sledovat změny, ke kterým v průběhu let došlo, a pozorovat vývojové tendence jednotlivých parametrů v různých oblastech týkajících se vzdělávání a pobytu zahraničních studentů na českých vysokých školách. Výsledky z šetření budou užitečné zejména pro jednotlivé vysoké školy, kterým mohou pomoci při tvorbě koncepce jejich mezinárodních aktivit. Získaná data budou zároveň cenným zdrojem informací pro propagační aktivity národní iniciativy Study in Czechia. Ta je součástí DZS a jejím cílem je představit zahraničním studentům nabídku vysokoškolského studia v Česku a podporovat české vysoké školy v jejich mezinárodních aktivitách.
Zobrazit (PDF 583 kB)
Výsledky výzkumu přináší pohled na reálné a dlouhodobé dopady účasti na zahraničním výjezdu v rámci programů, které DZS spravuje.
Zobrazit (PDF 1 028 kB)
Příjezdy a výjezdy v programu Erasmus+, výzvy 2014–2021
Zobrazit (PDF 1 280 kB)
Zpráva z výzkumu, realizace květen - červenec 2022
Zobrazit (PDF 575 kB)
První šetření realizované mezi zahraničními absolventy českých vysokých škol a účastníky studijních pobytů v České republice. Zaměřil se na jejich vztah k ČR, hodnocení studia i profesní dráhu. Výzkum vznikl jako součást aktivit programu Czechia Alumni.
Zobrazit (PDF 5 540 kB)
Mobility KA104, výzvy 2014-2023, aktualizace: červen 2024
Zobrazit (XLSX 1 062 kB)
Mobility KA104, výzvy 2014-2023, aktualizace: červen 2024
Zobrazit (XLSX 1 061 kB)
Mobility KA103, KA107, KA131 a KA171, výzvy 2014-2023, aktualizace: červen 2024
Zobrazit (XLSX 1 360 kB)
Mobility KA103, KA107, KA131 a KA171, výzvy 2014-2023, aktualizace: červen 2024
Zobrazit (XLSX 1 363 kB)
Mobility KA105, výzvy 2014 - 2023, aktualizace: červen 2024
Zobrazit (XLSX 1 105 kB)
Mobility KA101, výzvy 2014-2023, aktualizace: červen 2024
Zobrazit (XLSX 1 132 kB)
Mobility KA101, výzvy 2014-2023, aktualizace: červen 2024
Zobrazit (XLSX 1 125 kB)
Příjezdy a výjezdy dobrovolníků, výzvy 2018–2021
Zobrazit (PDF 958 kB)
Příjezdy a výjezdy mládeže, pracovníků s mládeží a dobrovolníků, výzvy 2014–2021
Zobrazit (PDF 2 570 kB)