Výzkum mezi zahraničními absolventy českých vysokých škol

16. 06. 2022

První šetření realizované mezi zahraničními absolventy českých vysokých škol a účastníky studijních pobytů v České republice. Zaměřil se na jejich vztah k ČR, hodnocení studia i profesní dráhu. Výzkum vznikl jako součást aktivit programu Czechia Alumni.

Výzkum byl uskutečněn jako kvantitativní ve spolupráci se všemi vysokými školami v České republice. 

Od října do prosince 2021 se mohli absolventi z různých zemí, kteří studovali v České republice, zúčastnit dotazníkového šetření. Bylo získáno 5226 odpovědí, z nichž 4534 bylo použito pro analýzu. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak absolventi hodnotí své zkušenosti se studiem v České republice. Byli dotazováni na to, co jim studium přineslo, jaké jsou jejich další studijní či profesní dráhy a zda by doporučili studium v České republice ostatním. Byly také zjišťovány podmínky, za kterých by se zapojili do národního programu pro absolventy.

Šetření navazuje na výzkum věnovaný zahraničním studentům a jejich motivaci ke studiu v ČR z roku 2020.