Studium a život v České republice pohledem zahraničních studentů

Zpráva z výzkumu na českých vysokých školách.

Tato národní zpráva prezentuje výsledky dotazníkového šetření realizovaného na konci roku 2019, jehož cílem bylo vyhodnotit propagační aktivity České republiky jako studijní destinace, sledovat kvalitu studijních programů a dostupnost podpůrných služeb ze strany vysokých škol, a zlepšit tak podmínky pro studium zahraničních studentů v České republice. Průzkum byl uskutečněn Domem zahraniční spolupráce (DZS) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a vysokými školami v rámci implementace Akčního plánu Inovační strategie České republiky 2019–2030 pro oblast polytechnického vzdělávání a v souladu s Prioritním cílem 3: Internacionalizace v Plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2020.