Dopady zahraničních výjezdů na život jednotlivce v České republice

25. 08. 2023

Výsledky výzkumu přináší pohled na reálné a dlouhodobé dopady účasti na zahraničním výjezdu v rámci programů, které DZS spravuje.

Výzkum realizovaný ve spolupráci agenturou STEM/MARK se zaměřil především na následující oblasti na základě porovnávání zapojených a nezapojených mladých lidí do zahraničních výjezdů:

 • Odměňování
 • Uplatnění
 • Kompetence
 • Hodnoty
 • Rodinné zázemí
 • Spokojenost

Cíl výzkumu

 • Srovnání účastníků a neúčastníků z hlediska jejich klíčových schopností a výše platu

Cílová skupina

 • Věk 18-35 let s alespoň středním vzděláním
 • Pracují aspoň 1 rok ale ne víc než 10 let
 • Pracují v posledním roce aspoň 30 hodin měsíčně
 • Účastnili/neúčastnili se zahraničního vzdělávacího nebo dobrovolnického výjezdu

Detaily terénního šetření

 • Metodika: CAWI dotazování
 • Počet realizovaných rozhovorů: Účastníci výjezdu (dále jako Zapojení) n=301 a neúčastníci výjezdu (dále jako Nezapojení) n=304
 • Termín sběru dat: 7. - 21. 12. 2022
 • Výběr: kvótní
 • Data: nevážená