Výzkum mezi nezapojenými školami Program Erasmus+

31. 01. 2023

Zpráva z výzkumu, realizace květen - červenec 2022

 

Byly realizovány 3 fokusní skupiny s celkem 16 řediteli či učiteli ve vybraných krajích ČR v sektorech školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.
Následně byl v rámci těchto sektorů rozeslán dotazník ředitelům škol ve všech krajích ČR kromě hl. m. Prahy (získáno bylo 199 odpovědí).

Cílem výzkumu bylo získat pohled nezapojených škol na program Erasmus+ (vnímání programu, identifikace bariér a motivátorů k zapojení, potřeby škol v oblasti mezinárodní spolupráce).