Dne 25. května 2021 informovala řídící rada programu Evropské spolupráce ve vědeckém a technologickém výzkumu (COST) o…

Dne 1. června 2021 uzavřela Evropská komise nové partnerství s Breakthrough Energy Catalyst s cílem přispět k podpoře investic v…

Evropská komise zveřejnila data informačních dnů programu Horizont Evropa.

Ve dnech 27.−28. května 2021 proběhlo zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Rada složená z evropských ministrů pro vědu a výzkum…

Kancelář CZELO se dne 20. května 2021 zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast Evropské rady pro výzkum (ERC), vrámci…

Švýcarsko dne 26. května 2021 po sedmi letech oficiálně ukončilo jednání s Evropskou unií o rámcové smlouvě, která měla zajistit…

Další příležitost pro tuto cílovou skupinu, jak si v letošním roce požádat o finanční podporu přímo u výkonné agentury EACEA.

Kancelář CZELO se dne 21. května 2021 zúčastnila akce „Security Appraisal in Horizon Europe“, kterou pořádaly styčné kanceláře…

Dne 27. května 2021 otevřela Evropská rada pro inovace (EIC) výběrové řízení na nové členy do své správní rady, jejíž úlohou bude…

Evropský parlament přijal obnovený právní rámec evropského Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, jehož cílem je podpořit znečisťující…