Setkání 22 prorektorů z 19 českých škol přineslo nové možnosti spolupráce na úrovni EU.

Registrace je otevřená do 24. listopadu 2023.

Další edice proběhne na jaře příštího roku.

Termín pro podání přihlášek je do 13. listopadu 2023.

Zainteresované strany se mohou přihlásit do 31. října 2023.

Komise otevřela pátou výzvu, plánuje pomocí ní dosáhnout celkového počtu 60 aliancí. Vznikne také odborná komunita praxe aliancí.

Komise zveřejnila první zprávu ke stavu Digitální dekády, včetně podpory digitálních dovedností či digitalizace podniků.  

Druhé Fórum Evropských univerzit se konalo v rámci španělského předsednictví v Radě EU. 

Prozatím nejvyšší část rozpočtu programu zamíří k projektům udržitelné dopravy.