Jako jeden z devíti členů NEOLAiA oslavila úspěšný start aliance ve svém City Campusu po únorovém zahájení v Bruselu.

Pozvání do diskuze přijali Diana Sýkorová a Jaroslav Švec z Univerzity Karlovy a Frederik de Decker z Univerzity v Gentu.

Jedná se o komplexní projekty, u kterých se očekává systémový dopad na politický rámec na evropské, národní i regionální úrovni.

Přihlašování na stáž je otevřeno do 6. března 2024.

Diskuse se zaměřila na transformaci evropského rámce pro výzkum a inovace a posílení konkurenceschopnosti EU.

Žádosti lze podávat do 5. března 2024. Koordinátorem mohou být pouze ENGOs, partnery jakékoliv relevantní organizace.

Evropská komise a agentura EACEA uspořádaly celodenní informační seminář k projektům v oblasti sportu.

Na konci ledna proběhla již tradiční konference asociace ACA „What’s New in Brussels“ zaměřená na vysokoškolské vzdělávání.

Na letošní první edici přijali pozvání Lucie Kupková z Univerzity Karlovy a Petr Boháček z TRL Space.