Žádosti o projekty zaměřené na výuku o EU v rámci aktivity Jean Monnet je možné podávat na portálu FTOP do 1. března.

Expertní skupina ESIR vydala publikaci na téma Průmysl 5.0 v rámci transformativní politiky výzkumu a inovací.

S ohledem na probíhající úpravu realizace investiční složky financování projektů je další uzávěrka posunuta na jaro 2022.

Evropská komise vydala návrh doporučení Rady, jeho cílem je vést žáky a studenty k udržitelnosti.

Podpora bude mít podobu finančních nástrojů a grantů. Projekty je možné předkládat průběžně.

Nový portál nabízí aktuální informace o vzdělávání v Evropě, přehled akcí, užitečné odkazy i statistiky.

Evropská komise zveřejnila zprávu o získaných zkušenostech z Horizontu 2020 v kontextu tzv. focus areas a jejich dopadů na mise.

Termín odevzdání přihlášek je 1. dubna 2022. Projekty můžete přihlásit na stránkách Evropské komise.

ERC zveřejnila výsledky první výzvy ERC Starting grants v rámci Horizontu Evropa. Úspěch slaví i čtyři české projekty.

Uzávěrka je 2. února 2022 a do každé misijní rady se hledá až 15 odborníků nebo odbornic z různých sfér.