Evropská komise pomůže regionům v „rozvojové pasti talentů“. Připravuje nový mechanismus, konkrétní opatření i výzvy pro rok 2023.

Cílem auditu bylo prozkoumat, zda Komise a řídicí orgány v zemích EU podnikly nutné kroky k vytvoření synergií.

Komise vydala první zprávu o pokroku Nového evropského Bauhausu, kde byly zároveň představeny dva nové nástroje NEB.

V roce 2022 byla dokončena restrukturalizace fondu EIC a bylo přijato dočasné řešení správy fondu EIC.

Přečtěte si průběžnou zprávu Evropské komise. Jakých cílů již bylo dosaženo? Jaké iniciativy budou v dohledné době zahájeny?

Zjistěte, co můžeme v průběhu následujícího půlroku očekávat v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Vědecká rada ERC rozhodla o změnách formulářů žádostí a postupu hodnocení ERC pro výzvy 2024.

Finanční záruka byla nově prodloužena pro výzvy s termínem uzávěrky do 31. března 2023.

Ve středu 14. 12. se v Bruselu konala závěrečná narozeninová oslava ikonického programu evropské spolupráce.