Zobrazeno 18 z 163 dokumentů
Seřadit:
  • Od nejnovějších
  • Od nejstarších
  • Abecedně
Věděli jste, že Česká republika patří mezi ty evropské země, které mají nejnižší míru předčasných odchodů ze vzdělávání? Takovéto informace i hlubší seznámení s tématem předčasných odchodů ze vzdělávání Vám poskytne nová studie Eurydice Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures.
Zobrazit (PDF 4 173 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education obsahují údaje o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Uvedeny jsou rovněž existující regionální varianty.
Zobrazit (PDF 2 523 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe. Po srovnávací části následují detailnější tabulky za jednotlivé země.
Zobrazit (PDF 6 364 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe podrobně informují o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů. Údaje jsou předkládány ve formě diagramů, součástí je i krátká srovnávací analýza. Sběr dat se uskutečňuje ve spolupráci Eurydice a OECD (sítě NESLI).
Zobrazit (PDF 13 156 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The Organisation of the Academic Year in Higher Education informují o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).
Zobrazit (PDF 1 461 kB)
Pravidelně aktualizovaný materiál Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.
Zobrazit (PDF 673 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.
Zobrazit (PDF 3 050 kB)
Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy
Zobrazit (PDF 1 145 kB)
Publikace National Sheets on Education Budgets in Europe obsahuje údaje o výdajích na vzdělávání v evropských zemích. Zaměřuje se na plánované, nikoliv aktuální výdaje. Uváděny jsou rozpočty na evropské, národní, regionální i místní úrovni a uspořádány jsou podle typu výdajů a stupně vzdělávání. Zachycen je také vývoj oproti předchozímu roku.
Zobrazit (PDF 2 007 kB)
Studie Tělesná výchova a sport ve školách v Evropě informuje o klíčových otázkách a společných cílech v oblasti tělesné výchovy a sportu ve 30 evropských zemích. Jde o první pokus Evropské komise o zmapování stavu a role tělesné výchovy ve školách napříč evropskými zeměmi.
Zobrazit (PDF 11 894 kB)
Studie Physical Education and Sport at School in Europe informuje o klíčových otázkách a společných cílech v oblasti tělesné výchovy a sportu ve 30 evropských zemích. Jde o první pokus Evropské komise o zmapování stavu a role tělesné výchovy ve školách napříč evropskými zeměmi.
Zobrazit (PDF 5 191 kB)
Government education expenditure in the European Union during the economic crisis (2008-2011)
Zobrazit (PDF 1 170 kB)
Recognition of prior non-formal and informal learning in higher education
Zobrazit (PDF 1 831 kB)
Funding of education in Europe 2000-2012: The Impact of the economic crisis
Zobrazit (PDF 11 515 kB)
Education and training in Europe 2020: Responses from the EU Member States
Zobrazit (PDF 6 195 kB)