Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe

11. 02. 2022

Nová zjištění a podněty, které mohou být inspirací pro další evropské státy při řešení otázky evaluace škol, přináší studie Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe.

Publikace, která je dostupná také v češtině, se zabývá externí i interní evaluací škol, popisuje situaci nejen ve všech členských státech Evropské Unie, ale také na Islandu, v Norsku, Bývalém státě Jugoslávie Makedonii a Turecku. Jejím cílem je popsat aktuální situaci evaluace škol v jednotlivých zemích a porovnat rozličné přístupy, které by mohly vést ke zlepšení kvality fungování škol. Referenčním rokem pro studii je rok 2013/14.

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině.