Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2015

09. 01. 2015

První vydání v následujících letech pravidelně aktualizované studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje více než 30 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých evropských zemích.

Zpráva se věnuje těmto šesti oblastem:

  • vzdělávání a péče v raném dětství,
  • osvojování základních kompetencí,
  • předčasné ukončení vzdělávání a odborné přípravy,
  • vysokoškolské vzdělání,
  • zaměstnatelnost absolventů,
  • mobilita ve vzdělávání.

Součástí publikace jsou diagramy, definice a krátké analýzy.

Studie poskytuje doplňující informace k publikaci Education and Training Monitor (Monitor vzdělávání a odborné přípravy), vydávané každoročně Evropskou komisí. Ta obsahuje kromě strukturálních ukazatelů, rozpracovaných ve studii Eurydice, především ukazatele kvantitativní, statistické.