Eurydice Brief – Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability

06. 01. 2015

Zpráva Eurydice Brief –Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability je shrnutím studie o modernizaci vysokoškolského vzdělávání (více viz studie Eurydice vydané v roce 2014).