The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report

05. 01. 2015

Zpráva The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report nastiňuje stav implementace Boloňského procesu napříč 47 zeměmi Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Poskytuje komplexní kvalitativní a kvantitativní informace o všech hlavních aspektech reforem vysokoškolského vzdělávání zaměřených na dobré fungování EHEA.

Zpráva byla vytvořena ve spolupráci Eurydice, Eurostatu a Eurostudent pro účely ministerské konference v Jerevanu (14.–15. května 2015) a práce na ní byla kontrolována Řídící skupinou Boloňského procesu (BFUG).