Publikace

Statistiky

Datum Název Typ Popis
3. 7. 2020 Kontaktní osoby programů AIA, AKTION ČR-Rakousko, CEEPUS a Fondy EHP v období pandemie COVID-19 file Výzkum, červen 2020
25. 5. 2020 Erasmus+ outgoing participants during the COVID 19 pandemic pdf Research report, April 2020
25. 5. 2020 Erasmus+ and European Solidarity Corps programme coordinators during the COVID 19 pandemic pdf Research report, April 2020
6. 5. 2020 Koordinátoři programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity v období pandemie COVID-19 pdf Výzkum, duben 2020
6. 5. 2020 Erasmus+ účastníci na výjezdu v období pandemie COVID-19 pdf Výzkum, duben 2020
13. 6. 2019 Public attitudes to study and work placements abroad pdf Research report, October 2018
13. 6. 2019 Impact of Erasmus+ on Individuals pdf Research report, October 2018
9. 1. 2019 Postoje veřejnosti ke studijním a praktickým stážím v zahraničí pdf Zpráva z výzkumu, říjen 2018
21. 12. 2018 Analýza implementace ECVET v závěrečných zprávách projektů KA1 Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava z výzev 2014–2017 pdf Analýza je určena pro odborníky a jako podklad pro další práci týmu expertů ECVET.
11. 12. 2018 Dopad programu Eramus+ na jednotlivce pdf Zpráva z výzkumu fokusních skupin, říjen 2018