Publikace

Statistiky

Datum Název Typ Popis
13. 6. 2019 Public attitudes to study and work placements abroad pdf Research report, October 2018
13. 6. 2019 Impact of Erasmus+ on Individuals pdf Research report, October 2018
9. 1. 2019 Postoje veřejnosti ke studijním a praktickým stážím v zahraničí pdf Zpráva z výzkumu, říjen 2018
21. 12. 2018 Analýza implementace ECVET v závěrečných zprávách projektů KA1 Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava z výzev 2014–2017 pdf Analýza je určena pro odborníky a jako podklad pro další práci týmu expertů ECVET.
11. 12. 2018 Dopad programu Eramus+ na jednotlivce pdf Zpráva z výzkumu fokusních skupin, říjen 2018
18. 4. 2018 Výzkum: Zájem mladých lidí o program Erasmus+ pdf Výzkum společnosti STEM/MARK
12. 12. 2017 Mezinárodní vzdělávání v obrazech a číslech pdf Souhrnná publikace o programech, které DZS administruje a trendy v mezinárodním vzdělávání.
3. 2. 2014 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají pdf Popis aktivit a dopadů Programu celoživotního učení v České republiace za období 2007–2013
1. 2. 2014 For all those who are learning pdf Description of activities and impact of the Lifelong Learning Programme in the Czech Republic during 2007–2013