Odměňování, kompetence i evropské hodnoty. Co ukázal náš výzkum sledující dopady zahraničních výjezdů na účastníky?

PM, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Výsledky výzkumu přináší pohled na reálné a dlouhodobé dopady účasti na zahraničním výjezdu v rámci programů, které DZS spravuje.

Euroučni Tomáš Novotný a Tereza Burďáková reprezentující Českou republiku na akci European Youth Event (EYE).
Euroučni Tomáš Novotný a Tereza Burďáková reprezentující Českou republiku na akci European Youth Event (EYE).

S agenturou STEM/MARK jsme realizovali výzkum na téma dopadů zahraničních výjezdů na život jednotlivce v České republice. Toto šetření se zaměřilo na porovnání kvality života mladých lidí z celé České republiky, kteří vyjeli do zahraničí na studijní i dobrovolnické výjezdy s těmi, kteří nevyjeli. Mezi zahrnuté evropské vzdělávací programy, které umožňují zahraniční výjezd, patřily Erasmus+ včetně předchůdců Erasmus a Leonardo da Vinci, Evropský sbor solidarity, Akademická informační agentura, AKTION Česká republika – Rakousko, CEEPUS a Fondy EHP.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že zahraniční výjezd má dalekosáhlé důsledky na profesní i životní dráhu mladých lidí, a to ve třech klíčových oblastech: v jejich postavení na trhu práce a odměňování, v jejich kompetencích a v jejich hodnotách, které zastávají. Výzkum, který je v celé řadě aspektů i z celoevropského hlediska unikátní, ukázal, že zahraniční zkušenosti má na život člověka a tím i společnost trvalý pozitivní vliv v delším časovém horizontu,“ řekl ředitel DZS Michal Uhl.

Lidé, kteří vyrazili do zahraničí na studijní výjezd nebo stáž, mají vyšší platy než ti, kteří nevyjeli. Průměrný příjem lidí, kteří vyjeli během středoškolského studia je až o 12 % vyšší než u nezapojených (25000 Kč vs. 28000 Kč). Průměrný příjem těch, kteří vyjeli během studií na vysoké škole je pak o 6,45 % vyšší, než u nezapojených (31 000 Kč vs. 33 000 Kč).

Absolventi vysokoškolských i středoškolských zahraničních výjezdů mají vyšší kompetence v oblasti spolupráce v mezinárodním prostředí (o 29 procentních bodů - p.b.), ovládání i ochotu k ovládání cizích jazyků (23 p.b.) a v oblasti navazování kontaktů, a to zejména v mezinárodním prostředí (9 p.b.). Výzkum také ukázal, že absolventi výjezdů mají větší potenciál uplatnění i na zahraničním trhu práce – jsou výrazně víc přesvědčeni o tom, že by našli práci v cizině než nezapojení, a to o 22 p.b.

Tomáš Novotný, Euroučeň a ambasador DZS, je jedním z absolventů těchto výjezdů. Jeho první zkušenost s programem Erasmus+ byla na střední škole, kdy byl na stáži v advokátní kanceláři v Dublinu. Během univerzitních studií posléze studoval jeden semestr na Universidad de Almería ve Španělsku. „Říká se, že Erasmus mění život. Mně ho změnil kompletně, pod to bych se dvakrát podepsal,“ uvedl Tomáš, kterému výjezd nejen otevřel nové pracovní příležitosti, ale umožnil i navázat cenné kontakty.

Výjezd také přispívá k pozitivnímu přístupu ke členství ČR v EU, evropským hodnotám, občanské participaci a pomoci druhým skrze dobrovolnictví. Ti, kteří vyjeli, se také staví pozitivněji k tématu migrace a jsou otevřenější světu. Výzkum taktéž odhalil, že rodinné zázemí nemá větší vliv na možnost účastnit se výjezdu – Erasmus+ a další programy tak podporují inkluzi širokých skupin obyvatelstva v mezinárodním vzdělávání.

Dlouhodobým cílem evropských vzdělávacích programů je umožnit co nejvíce Evropanům zahraniční zkušenost. Ta, jak výzkum ukázal, výrazně zlepšuje kvalitu života hned v několika rovinách. Investice do rozvoje kompetencí a hodnot mladých lidí je však zásadní i pro budoucnost samotné Evropské unie a důvěru občanů v ni,” shrnul důležitost těchto zjištění pro budoucí vývoj ředitel DZS Michal Uhl.

Přečtěte si kompletní znění zprávy z výzkumu.