Konference SchooLink 2023: Jak na zefektivnění výuky i mezinárodních projektů?

První den konference SchooLink přinesl přednášky i praktické workshopy na aktuální témata ve vzdělávání.

Schoolink

Dnes jsme v brněnském Hotelu International zahájili v pořadí již čtvrtý ročník konference SchooLink s podtitulem “Mezinárodní projekty kvalitně a moderně”. Toto letošní zaměření konference cílí na podporu organizací zapojených do programu Erasmus+, či na zvyšování kvality a zefektivnění realizovaných projektů. Věnuje se tématům jako jsou projektový management, finanční řízení, standardy kvality, umělá inteligence, realizace dlouhodobých mobilit nebo využití eTwinningu v projektech. 

Dnešní program slavnostně zahájil úvodním slovem ředitel Domu zahraniční spolupráce (DZS) Michal Uhl, který zdůraznil důležitost sdílení dobré praxe a nových postupů. Ty pak pomohou kvalitnějšímu společnému administrování finančních prostředků pro mezinárodní projekty, ať už projekty mobilit či partnerství pro spolupráci. “Tyto projekty pak mají dlouhodobé kvalitativní dopady nejen na žáky, učitele, samotné školy či regiony, ale i na Českou republiku a Evropu jako celek. Cílem konference je zesílení tohoto dopadu díky předávání dobré praxe a know-how,” shrnul Michal Uhl. Na něj navázal s proslovem vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský.

Zahájení konference ze strany Michala Uhla, ředitele DZS. Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Zahájení konference ze strany Michala Uhla, ředitele DZS. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

AI ve vzdělávání 

Odborný blok programu otevřel český vysokoškolský pedagog a publicista dlouhodobě se zaměřující na téma inovace vzdělávání a problematiku dezinformací Bob Kartous. Ve svém příspěvku zabývajícím se inovacemi a změnami, kterým čelí vzdělávání, hovořil o nutnosti českého a slovenského školství se aktivně posouvat v reakci na společenské a technické změny, včetně například využití umělé inteligence), aby nezůstávalo rigidním. “Udržet krok s inovacemi a být vždy o krok napřed je vitální pro výchovu dětí a jejich vzdělávání, a tak i pro celou naši společnost,” uzavřel Bob Kartous za dlouhého potlesku svůj příspěvek.

Panel na téma umělé inteligence a budoucnosti vzdělávání Boba Kartouse. Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Panel na téma umělé inteligence a budoucnosti vzdělávání Boba Kartouse. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Inspirace i dobrá praxe

Po pauze následovalo odpoledne plné praktických workshopů, které se odehrávaly souběžně. Každý z účastníků si mohl svůj program navolit podle tématu, které jej nejvíce zajímalo. Některé z nich, například workshop na téma “Jak na řízení projektu prakticky”, se těšily takovému zájmu, že jsme je převedli i do hybridní webinářové podoby. Tento workshop, který vedl Lukáš Melecký, vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, nabídl účastníkům tvořených z koordinátorů projektů, finančních manažerů škol i vedoucích konsorcií možnost si nasimulovat během týmové spolupráce projekty různých stupňů vzdělávání. 

Neméně praktické informace nabídl i workshop “Finanční řízení projektů mobilit osob”, kde se účastníci dozvěděli více o konkrétních finančních náležitostech a podmínkách projektů mobilit osob, jako jsou například cestovní náklady či podmínky plnění grantů.

Workshop na téma finančního řízení projektů. Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Workshop na téma finančního řízení projektů. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Uskutečnila se také série workshopů, které se zaměřily na příležitosti aktivity eTwinningu pro projekty programu Erasmus+ v předškolním vzdělávání, na 1. a 2. stupni a na gymnáziích. Zapojení eTwinningu do realizace projektů umožňuje doplnit výuku bez práce navíc nebo obav z nenaplňování tematických plánů. Obohacuje ji také o cizí jazyky a online zdroje, či umožňuje nalézt partnery pro budoucí spolupráci, a to vše se zachováním flexibility projektů. Platforma eTwinning také nabízí pro zájemce metodické semináře – aktuálně budou vypsány na následující školní pololetí v polovině tohoto září. 

Inspirací pro účastníky zabývající se nejen gymnazijní výukou byla prezentace dobré praxe ze strany brněnského Biskupského gymnázia na workshopu “Příprava dlouhodobých mobilit žáků”. Tento workshop ukázal na praktické zkušenosti tří žáků gymnázia, jak tuto dlouhodobou mobilitu efektivně naplánovat a připravit, na co si dát pozor a jak žáka vhodně na zahraniční studijní pobyt připravit. 

Matěj Synek, který strávil během letošního jara během 3. ročníku gymnázia tři měsíce ve španělské Salamance, vidí v dlouhodobé mobilitě značný přínos i díky pozitivnímu přístupu vysílající školy. “Ještě před mým výjezdem jsem se účastnil semináře, na kterém jsem měl příležitost si naplánovat své cíle a plány pro výjezd. Škola i učitelé mě velmi dobře připravili a poskytli mi plnou podporu,” uvádí Matěj. Jeho spolužačka Anežka Matějíčková, která vyjela v téže době také do Španělska, avšak do města Cuenca, vnímá svou zkušenost také jako přínosnou: “Jelikož je španělské školství velmi rozdílné od toho našeho, dal mi tento výjezd kromě jazykových schopností i schopnost přizpůsobit se všemu.” Jako unikátní a odlišnou zkušenost v zahraničí vnímá svůj výjezd i Richard Šulák. Ten také strávil toto jaro, jako jeho spolužáci, na dlouhodobé mobilitě. Na rozdíl od nich však vyjel do Francie, do přímořského městečka Saint Nazaire. "Francouzský systém školství je také velmi rozdílný,” potvrzuje poznatky Matěje a Anežky. “Kladou například silný důraz na kritické myšlení a na prezentování vlastního názoru, a to pro mě bylo významnou životní zkušeností.”

Studenti Biskupského gymnázia Brno sdíleli svou zkušenost s dlouhodobou mobilitou. Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Studenti Biskupského gymnázia Brno sdíleli svou zkušenost s dlouhodobou mobilitou. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Způsob, jak dál obohatit výuku i (mimo)školní aktivity poskytla prezentace možností mezinárodního neformálního vzdělávání, a to jak v programech Erasmus+ mládež a Evropském sboru solidarity. Zapojením se do neformálního vzdělávání mládeže pod programem Erasmus+ můžete podpořit aktivní účast žáků v demokratických procesech a občanské společnosti, nebo za pomoci Evropského sboru solidarity pozvat do své školy zahraničního dobrovolníka.

Vyjet však mohou samozřejmě nejen žáci, ale také samotní pedagogičtí pracovníci včetně učitelů. Workshop “Zahraniční výjezdy učitelů: smlouva o učení”, který vedla Martina Kaňáková působící v Národním pedagogickém institutu ČR a v rámci národního VET týmu, přiblížil podmínky takového výjezdu a jak pracovat s tzv. smlouvou o učení včetně ukázky dobré praxe. Tato smlouva je klíčovým nástrojem pro plánování a kvalitní realizaci těchto typů projektů, a je důležité ji správně vyplnit, aby byla v souladu nejen s potřebami vyjíždějícího, ale i školy samotné. 

Na závěr prvního dne účastníky čekal bohatý kulturní program v Moravské galerii. Schoolink pokračuje i následující den, nabídne další kolo workshopů i prezentaci centralizovaných aktivit Erasmus+ (CZELO). Pro podrobnější program navštivte webové stránky konference.

Večer v Moravské galerii. Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Večer v Moravské galerii v Brně. Foto: Petr Zewlakk Vrabec