eTwinning

Aktivita eTwinning podporuje online spolupráci žáků a učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropy i mimo ni. Nejčastěji probíhá tato spolupráce formou eTwinningového projektu, ve kterém dvě nebo více škol z různých zemí realizují prostřednictvím digitálních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. eTwinnning také umožňuje profesní rozvoj ředitelů, učitelů a dalších pracovníků škol a vzájemnou výměnu zkušeností s kolegy ze zahraničí. 

Cíl aktivity 

Vytvořit komunitu evropských škol, v rámci které mohou učitelé pomocí eTwinningových nástrojů vyhledávat partnery, setkávat se s ostatními ve virtuálním prostředí, vyměňovat si nápady a zkušenosti z praxe, sdružovat se do skupin, rozšiřovat si znalosti v rámci připravených vzdělávacích akcí a zapojit se do online projektů.  

Podmínky účasti 

 • Do eTwinnigového projektu se mohou zapojit dva či více učitelů, učitelské týmy nebo předmětové komise, knihovníci, ředitelé a žáci ze škol z celé Evropy i mimo ni.

 • Spolupráce postavená na využívání digitálních technologií se může uskutečnit v rámci jednoho předmětu nebo může hranice jednotlivých předmětů překračovat. Téma, datum zahájení, délka projektu i volba projektových aktivit je plně v  kompetenci učitelů, kteří eTwinningový projekt zakládají.  

 • Do aktivity se mohou zapojit mateřské, základní a střední školy zařazené do rejstříku MŠMT.  

 • Nejsou vyžadovány pokročilé znalosti digitálních technologií ani cizího jazyka. Digitální technologie jsou pouze prostředkem, který usnadňuje mezinárodní spolupráci. Do eTwinningu se zapojují učitelé všech aprobací. 

Jak se přihlásit? 

 • Registrovat se mohou učitelé na portálu www.etwinning.net, tato registrace i využívání služeb portálu je zdarma. 

 • Učitelé mohou navíc využít podporu Národního podpůrného střediska pro eTwinning, kterým je v  České republice Dům zahraniční spolupráce. 

Proč se do eTwinningu zapojit? 

 • Portál eTwinning nabízí technologické nástroje pro spolupráci škol v bezpečném prostředí, kde se učitelé a žáci mohou virtuálně setkávat, spolupracovat a realizovat projekty na dálku. Díky tomu si zlepšují znalosti cizího jazyka, učí se v praxi využívat digitální technologie a poznávají jiné kultury a vzdělávací systémy. 

 • Velký důraz je kladen na bezpečnost. eTwinningové prostředí je určené speciálně školám, žáci zde mohou vzájemně komunikovat a spolupracovat prostřednictvím chatu, videokonferencí a společných stránek, materiálů a zdrojů, ke kterým mají přístup pouze ti, kterým správci konkrétního eTwinningového projektu (tzn. nejčastěji učitelé – zakladatelé projektu) udělí přístup. 

 • Učitelé se mohou díky eTwinningu profesně rozvíjet. Mohou se zapojit do různých vzdělávacích akcí organizovaných na evropské i národní úrovni. České Národní podpůrné středisko pro eTwinning pořádá pro učitele metodické semináře, webináře i mezinárodní akce. Zde je jejich seznam.

 Jak na mezinárodní projekty eTwinning? 

Inspirujte se příklady mezinárodní spolupráce mateřské školy Kytlická v Praze a V Lukách v Rakovníku, základní školy Václava Havla v Poděbradech nebo Střední školy technické v Přerově. Zjistíte, že zapojit se do eTwinningu je jednouché a mezinárodní spolupráce škol je jedna velká radost.

eTwinning v programu Erasmus+

 • On-line platforma pro spolupráci a komunikaci škol v rámci programu Erasmus+
 • Největší databáze hledání partnerů pro školy
 • Vhodné on-line prostředí pro komunikaci s partnery v rámci projektů KA1 (komunikace se zahraniční školou, příprava mobility, zveřejňování výstupů)
 • Vhodné on-line prostředí pro projektovou spolupráci škol v rámci projektů KA2 (příprava projektu, virtuální třída Twinspace pro průběžnou spolupráci žáků a učitelů na projektových výstupech a dokumentech, zveřejňování výstupů projektu)

eTwinning v ČR 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning nabízí českým učitelům metodické semináře v regionech, webináře a řadu dalších akcí a aktivit včetně metodické i technické podpory. Pro více informací se podívejte na české informační stránky www.etwinning.cz

Komu je program určen

 • Učitelé a zaměstnanci škol

 • Žáci a studenti

 • Evropská unie
 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Severní Makedonie
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • Srbsko
 • Turecko
 • Ukrajina