Erasmus a Evropský sbor solidarity v Praze. DZS uspořádal setkání národních agentur

Česká republika přivítala zástupce národních agentur, kteří zajišťují chod evropských vzdělávacích programů.

Více než 200 pracovníků národních agentur se setkalo v Praze, aby diskutovali o aktuálních výzvách a trendech v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Zástupci z 33 zemí se během dvou dnů společně věnovali implementaci nových možností programu Erasmus+ v oblasti sportu, sdíleli zkušenosti se zapojováním nových cílových skupin nebo podporou programových priorit.

Akci jsme uspořádali v návaznosti na zářijové setkání ředitelů národních agentur programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, které tradičně pořádá země předsedající Radě EU. O setkání ředitelů si můžete přečíst v samostatném článku.

„Setkání ředitelů národních agentur je vždy velmi přínosné. Máte možnost sdílet postupy a vize s lidmi, kteří dělají totéž co vy, jen v jiné zemi. Chtěli jsme, aby možnost diskutovat spolu měli nejen ředitelé, ale i další pracovníci agentur, a proto jsme se v rámci našeho předsednictví rozhodli pozvat na společné setkání také zaměstnance,“ vysvětluje ředitel DZS Michal Uhl.

„Výměna informací mezi jednotlivými agenturami je pro rozvoj programů naprosto zásadní. Erasmus i Evropský sbor solidarity fungují ve všech zemích podle jednotných pravidel, jejich implementace však vyžaduje koordinaci napříč zeměmi. Při práci s žadateli, propagaci programu nebo hodnocení rizik čelíme podobným problémům a je velmi přínosné inspirovat se navzájem účinnými postupy.“     

Programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity podporují zahraniční výjezdy a mezinárodní spolupráci ve všech sektorech vzdělávání. Aktuálně pořádáme informační semináře, na kterých se zájemci dozví, jaké aktivity oba programy podporují a jak o finance zažádat. Nejbližší termíny pro předkládání žádostí budou v průběhu února a března.