Čelní představitelé Erasmu se setkali v Praze

RV

Česká republika pořádá setkání ředitelů národních agentur zodpovědných za správu programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

Každý půlrok se ředitelé ze všech zemí zapojených do evropských vzdělávacích programů setkávají, aby diskutovali aktuální výzvy mezinárodního vzdělávání i přístupy k implementaci programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Setkání pořádá vždy země předsedající Radě EU. Tentokrát je proto za organizaci zodpovědný Dům zahraniční spolupráce (DZS), česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.

directors_meeting

Kromě stovky čelních představitelů Erasmu se setkání v Praze účastní také zástupci Evropské komise, kterým tak mají zástupci agentur příležitost předat zpětnou vazbu k fungování programu a mohou společně diskutovat o jeho budoucnosti.

„Výměna informací mezi jednotlivými agenturami je pro rozvoj programu naprosto zásadní. Erasmus funguje ve všech zemích podle jednotných pravidel, jejich implementace však vyžaduje koordinaci napříč zeměmi. Při práci s žadateli, propagaci programu nebo hodnocení rizik čelíme podobným problémům a je velmi přínosné inspirovat se navzájem účinnými postupy,“ hodnotí přínosy setkání ředitel DZS Michal Uhl.

Jedním z témat, na které se ředitelé během setkání zaměří, je například hodnocení dopadu. Jednotlivé státy se shodují v názoru na důležitost měření dopadů programu, mají však různé přístupy k tomu, jak výzkum dopadů realizují. Zabývají se přínosy účasti v programech pro jednotlivce, pro organizace i přínosy pro národní ekonomiku. Česká republika je v oblasti výzkumu v programu Erasmus+ jednou z mála zemí, kde národní agentura, Dům zahraniční spolupráce, realizuje vlastní výzkumné studie. Většina agentur získává data od externích výzkumníků.

Dalším důležitým tématem setkání jsou synergie mezi Erasmem, Evropským sborem solidarity a dalšími finančními nástroji na evropské i národní úrovni. Evropská komise chce podpořit organizace v efektivním využívání grantových prostředků a kombinaci dostupných zdrojů k dosažení maximálních výsledků.

Představitelé Erasmu se v Praze zdrží do středy. Kromě společných diskuzí a workshopů budou mít také příležitost prohlédnout si historické centrum města, kterým je provedou studenti UMPRUM.