České předsednictví v Radě EU dnes v Praze zahájilo konferenci EU Youth Conference

MB, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Účastnící konference probíhající až do 13. 7. jsou evropští delegáti mládeže, tvůrci politik a odborníci.

Cubex EU Youth Conference

Konference probíhá v rámci tzv. Dialogu EU s mládeží (EUYD). Inciativa motivuje mladé lidi k zapojení do rozhodovacích procesů v oblasti mládeže v Evropě prostřednictvím dialogu mezi mladými lidmi a osobami s rozhodovací pravomocí. Konferenci EU Youth Conference (EUYC) pořádá vždy předsednická země, takže Česká republika navazuje na výsledky předchozí konference organizované ve Francii.

Účastnici EUYC, tedy evropští delegáti mládežnických organizací, lidé s rozhodovací pravomocí v oblasti mládeže, zástupci národních agentur spravující programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a odborníci na problematiku mládeže, se budou v pražském konferenčním prostoru Cubex Centre věnovat evropským cílům v oblasti mládeže, tedy inkluzivní společnosti a zelené a udržitelné Evropě.

Konferenci dnes zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš spolu s Kristýnou Jelínkovou, delegátkou České rady dětí a mládeže a Themis Christophidou, generální ředitelkou pro Vzdělávání, Mládež, Sport a Kulturu Evropské komise. Poté se ke slovu dostaly také Nadia Malovana z Velvyslanectví Ukrajiny a Natalia Ševčuk, delegátka Ukrajinské rady dětí a mládeže. Obě vystupující ve svých proslovech zdůraznily skutečnost, že probíhající válečný konflikt má vliv na všechny současné společenské problémy, inkluzi a udržitelnost nevyjímaje.

Následovala panelová diskuse, během níž se tvůrci politik, zástupci mládeže a odborné veřejnosti zaměřili na otázku, jak zlepšit situaci mladých lidí v oblastech inkluze, diverzity a udržitelnosti. „Co je vlastně politika mládeže? Rozhodně to není obvyklá praxe, tedy že politici přizvou na jednání jednoho mladého člověka a nechají ho hlasovat. Politika mládeže je pouze a jen o mladých lidech a měla by být mladými lidmi tvořena. Proto jsme na závěrečné konferenci Evropského roku mládeže v Bruselu zorganizovali finální panel pouze za účasti mladých lidí,“ připomněl nezbytnost participace mládeže na tvorbě politik náměstek ministra školství Václav Velčovský. Avšak k tomu, aby mohli mladí lidé vůbec do těchto rozhodovacích procesů vstupovat, musejí nejprve o takové možnosti vědět. Což není zvláště v případě mládeže z vyloučených lokalit samozřejmostí. „Je velmi důležité, aby v takových oblastech byly školy s učiteli a učitelkami, kteří mladé lidi budou vzdělávat, vést je k občanské participaci a představovat jim programy Evropské unie, díky kterým mohou účinně reagovat na problémy ve svém okolí,“ řekla k tomu Sophia Eriksson Watershoot z Evropské komise.

Účastnici úvodní panelové diskuze.
Účastníci úvodní panelové diskuze.

Po panelové diskusi se účastnici v dalším bloku navzájem představili, vyměnili si názory na probíraná témata a utvořili pracovní skupiny. V jejich rámci pak až do 13. července budou evropští delegáti mládeže, tvůrci politik a odborníci pracovat na návrzích řešení na aktuální výzvy týkající se evropských cílů mládeže. Své výsledky představí během závěrečného dne konference. Výstupy jednotlivých pracovních skupin pak bude analyzovat švédská konference EUYC v roce 2023.