Evropský rok mládeže

Evropský rok mládeže

Evropská unie vyhlásila rok 2022 Evropským rokem mládeže, aby tak mladým lidem vyjádřila podporu a uznání za jejich nasazení během pandemie. Chce také zdůraznit jejich význam pro společnost, dát jim příležitost podílet se na dalším vývoji Evropy a účastnit se akcí na lokální, národní i evropské úrovni. Během celého roku budou probíhat iniciativy a kampaně podporující mladé lidi. Evropský rok mládeže má také znásobit úsilí o začlenění priorit mládeže do příslušných oblastí politiky EU a do jejích rozhodovacích procesů. Zvláštní pozornost je věnována mladým lidem s omezenými příležitostmi, aby se i oni mohli stát angažovanými občany.

Kdo se může zapojit?

Do Evropského roku mládeže se může snadno zapojit kdokoliv – jednotlivec, skupina mladých lidí i organizace, pořádající události nebo aktivity pro mladé, a to jejím přidáním do mapy aktivit Evropského roku mládeže

Jak se zapojit?

Voice your vision 

Evropský rok mládeže vám dává jedinečnou příležitost promluvit o budoucnosti Evropy. Na nové digitální platformě "Youth Voices" mohou mladí Evropané zaznamenávat svá osobní sdělení ke klíčovým tématům Roku mládeže ve své mateřštině. Po pandemii a v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině je důležitější než kdy jindy dát mladým lidem prostor k vyjádření a sdílení jejich myšlenek. Nahrajte i vy hlasovou zprávu a vyjádřete své představy o budoucnosti Evropy v oblasti vzdělávání, inkluze, kultury, duševního zdraví, zaměstnanosti a v dalších tématech. 

Máte jasno v tom, jak by měla vypadat budoucnost Evropy?

Zapojte se do soutěže, kterou vyhlásil Dům zahraniční spolupráce v rámci ERM na téma Moje vize pro Evropu? Tohle chci změnit!  Vybrat si můžete zpracování formou eseje nebo videa. 5 výherců soutěže se s námi v prosinci podívá do Bruselu a zúčastní se závěrečné konference ERM.   

Staňte se ambasadorem bioekonomiky pro mládež! 

Je vám mezi 18 a 35 lety a máte zkušenosti nebo silný zájem o bioekonomiku a související obory? Chtěli byste přispět k udržitelnému a oběhovému přechodu Evropy a být hlasem mladých? Přihlaste se do programu Youth Ambassadors pro bioekonomiku. Uzávěrka přihlášek je 13. června. 

Připojte se k virtuální konferenci Europe talks o solidaritě  

Konference Europe talks solidarity se koná 18.-20. května 2022 v Helsinkách. Chcete se chopit mikrofonu a zapojit se do debaty o solidaritě v Evropě? Co pro vás solidarita znamená? Konference zprostředkovává dialogy o chápání solidarity mladých lidí a oblasti mládeže v Evropě. Zapojte se do debaty online

Novinky

 • Nezbytnost mezigenerační spolupráce. Co ukázala Závěrečná konference k Evropskému roku mládeže?

  Konference spolupořádaná českým předsednictvím v Radě EU pod názvem Claim the Furure se konala 6. prosince v Bruselu.

  Claim the Future
  Zdroj: www.msmt.cz

  Evropská komise vyhlásila rok 2022 Evropským rokem mládeže, jehož cílem je propojit aktivity mladých lidí napříč celou Evropskou unií a dát jim šanci být slyšet. Bruselská konference Claim the Future slavnostně rok věnovaný mladým lidem uzavřela, zaměřila se na jeho odkaz a představila kontinuitu činností a iniciativ pro mládež. Konferenci pořádala Evropská komise společně s Evropským parlamentem a Českou republikou jako předsednickou zemí. Organizačně jsme akci coby národní koordinátor Evropského roku mládeže zajistili spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Akce se v Evropském parlamentu zúčastnilo více než 750 lidí, další ji sledovali prostřednictvím online streamu.

  Číst dále

 • Zveme vás na již šestý ročník konference Umění žít spolu

  Tento rok nese podtitul Mladí, co mění svět a koná se v rámci Evropského roku mládeže 25. 11. 2022 v Praze.

  Umění žít spolu

  Máte jedinečnou příležitost poslechnout si v rámci Youth Talks příběhy mladých lidí, kteří doslova mění svět. Kromě závěrečné debaty vás čeká i koncert kapely Slza. Akce je určena pro všechny, kdo chtějí načerpat inspiraci a je plně hrazená z prostředků EU (občerstvení je zajištěno).

  Registrace je otevřená do 14. listopadu nebo do naplnění kapacity. Součástí je večerní akce 25. 11. otevřená široké veřejnosti s Youth Talks příběhy mladých lidí, kteří doslova mění svět. Večer zakončí koncert. Přijďte se inspirovat a registrujte se.

 • Hledáme účastníky konference Claim the future

  České předsednictví v Radě EU ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem pořádá 6. prosince 2022 závěrečnou konferenci Evropského roku mládeže, která ponese název „Claim the Future” a uskuteční se v bruselském sídle Evropského parlamentu. Při této příležitosti nabízíme 3 mladým lidem možnost zúčastnit se konference za Českou republiku.

  Claim the future

  Konference „Claim the future” se uskuteční 6. prosince 2022 v Evropském parlamentu v Bruselu. Mezi 750 účastníky budou mladí lidé, politici, lidé s rozhodovací pravomocí a experti.

  Jedná se o společnou akci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady EU, které v současnosti předsedá Česká republika. Do plánování obsahu konference je od začátku zapojeno 6 mladých lidí z Francie, Česka a Švédska, kteří společně navrhli hlavní část programu. Jako stěžejní témata vybrali digitální a inkluzivní vzdělávání a duševní zdraví.

  Výsledkem jejich práce je úvodní plénum a čtyři panely, které budou probíhat v rámci části programu „Lets Talk Future“. Podrobně se zaměří na následující podtémata:

  (1) Inclusive Europe through Education
  (2) Digital Europe through Education
  (3) European Wellbeing through Mainstreaming Mental Health Care
  (4) European Wellbeing through Accessible Mental Health Care

  Odpolední část se pak bude věnovat dalším krokům, které povedou k podpoře mládeže, a celkovému odkazu Evropského roku mládeže.

  Profil mladých účastníků

  Společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou radou dětí a mládeže jsme připravili společně výzvu, ve které hledají 3 mladé lidi, které za Českou republiku vyšlou na konferenci. Jaký by měl být profil zájemců o účast?

  Ideální účastník/účastnice konference vypadá následovně:

  ✓ je ve věku mezi 18 a 30 lety
  ✓ má čas 5. a 6. prosince 2022 (do Bruselu se bude cestovat už 5. prosince)
  ✓ má dobrou znalost angličtiny
  ✓ má zájem o témata, jako je digitalizace ve vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a duševní zdraví
  ✓ zájemce/zájemkyně může mít předchozí zkušenost s podobnými akcemi, ale také nemusí

  Náklady na cestu a ubytování (z 5. na 6. prosince) bude vybraným mladým lidem hrazeno.

  Co je třeba udělat pro účast na konferenci?

  ✓ napsat nám, jak vnímáte jedno z témat konference (digitalizace ve vzdělávání, inkluzivní vzdělávání nebo duševní zdraví) – délka max. 1 normostrana
  ✓ zaslat nám svůj životopis

  Vše prosím zašlete na e-mail michaela.dolezalova@crdm.cz do 20. října 2022. Vybraní zájemci budou pozváni na krátký online pohovor, který se uskuteční 24. října mezi 14:00 – 16:00. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny do 31. října.

 • Youth talks: Výzva pro řečníky

  Youth Talks

  Jste mladí, co mění svět? Podělte se o svůj příběh a inspirujte ostatní!

  Je vám 18 až 30 let a rádi byste v 5 minutách sdíleli příběh týkající se aktivního občanství, pomoci uprchlíkům, dobrovolnictví či nějaké změny ve společnosti, kterou jste učinili?

  Stačí zaslat minutového video na soutez@dzs.cz, kde představíte sebe a svůj příběh, a to nejpozději do 1. 11. 2022. Vybraní řečníci dostanou svůj prostor během konference Umění žít spolu 25. 11. 2022 v Praze, která vznikne v rámci Evropského roku mládeže.

 • Oslava Evropského roku mládeže. Jak probíhal festival Příští stanice svět?

  PSS 2022

  20. září jsme oslavili Evropský rok mládeže na druhém ročníku Příští stanice svět s podtitulem Festival příležitostí pro mladé.

  Evropská komise vyhlásila rok 2022 Evropským rokem mládeže, který na národní úrovni koordinujeme. Festival, který se konal od 14h až do 22h v prostorách Domu zahraniční spolupráce (DZS), představil širokou škálu možností a příležitostí pro mladé lidi, kteří mají zájem poznávat svět a pomáhat svému okolí.

  Číst dále

 • Portál Evropského roku mládeže se rozšířil o Názory a vize do budoucna

  Webový portál věnovaný iniciativě Evropského roku mládeže (ERM) se rozrostl o novou sekci, a to „Názory a vize do budoucna“, kde jsou zveřejnovány příspěvky mladých lidí o tom, v jaké budoucnosti by chtěli žít nebo co považují pro svou budoucnost za důležité.

  Tyto příspěvky byly sesbírány prostřednictvím aktivity #OurFutures - Images for the future of Europe v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Na portálu ERM jsou nyní zveřejňovány příspěvky mladých lidí do 30 let. Přispívat je i nadále možné, více informací na portálu ERM

 • Zajímá vás rozhodovací proces EU? Staňte se na jeden den ministrem nebo ministryní!

  Mladí lidé si mohou v rámci simulace rozhodovacího procesu Rady EU vyzkoušet ministerskou roli, případně i další role s tím spjaté. 

  Organizace BETA Poland (Bringing Europeans Together Association) a BETA Serbia a iniciativa MeetEU nabízí mladým lidem jedinečnou možnost vyzkoušet si ministerskou roli, naučit se diskutovat, hledat kompromisy nebo vyjednávat o sporných tématech. A to prostřednictvím online simulace, která se uskuteční online, přičemž první zasedání této „ministerské rady“ proběhne v úterý 20. září 2022 od 19 h SEČ a samotná online simulace pak v sobotu 24. září 2022, v 10–12h a 12.30–14.30h. 

  Registrační formulář a více informací naleznete na webu iniciativy MeetEU.  

 • Nová analytická zpráva se věnuje zaměstnanosti a sociální situaci mladých lidí v Evropě

  Ztráta zaměstnání během pandemie a ekonomická krize nejvíce postihly právě mladé lidi a jejich zotavení je navíc nejpomalejší.

  Dne 12. července 2022 vydalo Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování svůj každoroční přehled o vývoji zaměstnanosti a sociální oblasti v Evropě. Letošní analytická zpráva Mladí Evropané: zaměstnanost a budoucí sociální výzvy ukázala mimo jiné na následující nerovnosti týkající se mladých lidí:

  • Téměř každý druhý mladý člověk pod třicet let má pracovní smlouvu na dobu určitou, zatímco u starších věkových skupin to je jen každý desátý. Číst dále

 • Prodlužujeme termín zasílání příspěvků do soutěže u příležitosti Evropského roku mládeže

  Je vám 18 až 30 let a víte, kam by se měla Evropa ubírat? Zpracujte svoji vizi v eseji nebo videu a vyhrajte cestu do Bruselu.

  U příležitosti Evropského roku mládeže vyhlašujeme soutěž, do které se mohou zapojit mladí lidé ve věku 18–30 let. Chceme tak dát příležitost mladým lidem, kteří mají představu o tom, kam by se budoucnost Evropy měla ubírat a chtějí se o svoji vizi podělit. Mohou ji zpracovat buď v písemné eseji, nebo formou autorského videa. Autoři nejlepších esejí vyhrají dvoudenní návštěvu Bruselu ve dnech 5. – 7. 12. 2022 a účast na závěrečné konferenci Evropského roku mládeže.

  Jak má soutěžní příspěvek vypadat?

  Každý má svůj jedinečný projev a způsob vyjadřování, který mu je blízký. Proto jsme zvolili různé formy soutěžního příspěvku. Někdo preferuje písemnou formu, jiní dávají přednost audiovizuální komunikaci.

  Napsat můžete písemnou esej nebo video jakéhokoliv žánru (video esej, animace, přednes, reportáž, krátký film, rozhovor atd).

  • Esej: délka nesmí přesáhnout 500 slov. Své příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx nebo pdf.
  • Video: stopáž videa musí být do 2 min. Videa zasílejte ve formátech AVI, MOV, MKV či MP4.

  Každý příspěvek musí obsahovat název díla, celé jméno, věk a kontakt na soutěžícího. Termín pro zasílání příspěvků jsme prodloužili do 15. srpna 2022. Zasílejte je na e-mailovou adresu soutez@dzs.cz a do předmětu nezapomeňte uvést název „Moje vize pro Evropu“.

  Více informací včetně pravidel soutěže najdete na této stránce.

 • Letní Mozaika oslavuje Evropský rok mládeže

  Nové číslo našeho čtvrtletníku představuje mezinárodní příležitosti pro mladé.

  letním vydání naší Mozaiky se věnujeme aktuálnímu tématu Evropský rok mládeže.

  A co se uvnitř nového čísla dočtete? Například:

  • Proč slavíme Evropský rok mládeže?
  • Jak se mohou mladí lidé zapojit do veřejného dění?
  • Co to jsou výměny mládeže a proč se na ně vyplatí jet?
  • Kde lze získat finance na realizaci solidárních projektů?
  • Co nabízí program Erasmus+ pracovníkům s mládeží?

  Přinášíme také rozhovor s Jakubem Modesem, který s pomocí Evropského sboru solidarity uskutečnil svůj projekt Azyláky. V rubrice Profil představujeme činnost neziskové organizace Brontosaurus, která dlouhodobě podporuje dobrovolnické aktivity mladých lidí. Nechybí ani pravidelná rubrika Dobrá praxe s příklady úspěšných mezinárodních projektů a přehled plánovaných akcí.

  Ještě Mozaiku neodebíráte? Registrujte se k pravidelnému odběru a už vám ze světa vzdělávání nic neunikne! Můžete od nás dostávat také tištěnou verzi. Starší čísla najdete v našem archivu.

 • Iniciativa ALMA byla oficiálně spuštěna. Slibuje řešit problém nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě

  Jak se na nezaměstnanost mladých lidí dívají odborníci a odbornice? Zvyšování zaměstnanosti mladých lidí je hlavní prioritou nejen Evropského roku mládeže, ale i unijních politik. Proto vznikla iniciativa ALMA (Aim, Learn, Master and Achieve), která byla 12. května 2022 oficiálně spuštěna. 

  ALMA vychází mimo jiné ze skutečnosti, že mezi mladými lidmi v EU existují nerovnosti v přístupu k příležitostem a možnostem. Zkušenost s výjezdem do zahraničí, která je při hledání zaměstnání často požadována, je pro některé samozřejmostí, pro jiné však možná není. ALMA proto zprostředkuje zaměstnání v zahraničí v délce 2 až 6 měsíců znevýhodněným mladým lidem, kteří se neúčastní vzdělávání ani odborné přípravy nebo jsou nezaměstnaní (tzv. NEET kategorie). Současně jim před, během a po výjezdu poskytne individualizovanou přípravu a podporu. Přečíst celý článek

 • Jak smýšlejí mladí lidé v EU?

  Evropská komise zveřejnila 6. května výsledky bleskového online průzkumu Eurobarometru „Mládež a demokracie v Evropském roce mládeže“, který proběhl během února a března ve všech členských státech EU na reprezentativním vzorku asi 26 000 tisíc mladých lidí ve věku 15–30 let.

  Více informací naleznete ve shrnujícím dokumentu, v dokumentu představujícím výsledky z ČR nebo na webových stránkách Eurobarometru

 • Vydejte se na cestu do Španělska se čtvrtým dílem seriálu Be Europe!

  "Nebojte se, opusťte svou komfortní zónu, jeďte na projekt Erasmus+, absolvujte dobrovolnickou činnost v rámci Evropského sboru solidarity, to vám opravdu změní život. Prozkoumávejte, jděte za hranice svých možností, jak říkáme ve španělštině "tenemos que comernos el mundo", svět je tam venku a čeká na nás, tak pojďme!". 

  José Juan je členem mládežnického panelu EYCA. V současné době studuje právo a mezinárodní vztahy na univerzitě Loyola v Seville. Jeho vášní je posilování postavení mládeže, regionální integrační procesy a demokratické hodnoty. Věří, že identity mají sčítat, a ne rozdělovat, a toto přesvědčení posílil díky svým zkušenostem z různých projektů Erasmus+, zejména díky zkušenostem z výměnného pobytu mládeže v rámci programu Erasmus+ v Bosně a v Estonsku.  

  Poslechněte si podcast  a nenechte si ujít další díl, který vyjde 30. května, tentokrát o České republice! Můžete ho sledovat v přímém přenosu na Twitchi od 17 hodin.

Jedním z důležitých témat Evropského roku mládeže je i zlepšování pracovních podmínek stáží pro mladé v Evropě, zviditelnění talentovaných dívek a mladých žen v oblasti vědy a výzkumu, inovací, vzdělávání, mládeže a sportu skrze kampaň #SHEU LEADS nebo např. posilování demokratické účasti mládeže.